Gå til innhold
Annonse
Kombinasjonen LNG, batteri og diesel gjør
Kombinasjonen LNG, batteri og diesel gjør "Sunny Lady" til et lavutslipps-fartøy. Illustrasjon Salt Ship Design

Teige Rederi har inngått avtale med Cemre i Tyrkia om bygging av ny kombinert ringnotsnurper / tråler. Fartøyet blir 86 m langt og 18 m bredt, og et av Norges største og mest moderne fiskefartøy.

Sigurd Teige bygger nytt. Foto: Westing AS
Sigurd Teige bygger nytt. Foto: Westing AS

- Miljøhensyn og innovasjon står i førersetet, heter det i en pressemelding fra Salt Ship Design etter at kontrakten ble signert av partene fredag 6. september 2019. Samtidig bekrefter herøyrederiet salg av ringnotbåten MS “Leikvin” til H Østervold AS i Austevoll.

Det nye fiskefartøyet er designet og utviklet av Salt Ship Design, og vil få navnet “Sunny Lady”. Navnet er historisk og arvet fra et tidligere LNG fartøy som rederifamilien tidligere har hatt
eierskap til. Med et fremtidsrettet fiskefartøydesign og miljøtenkning til grunn bygger nå Sigurd Teige et skip som møter fremtidens krav til utslipp og klima.

Rederi og design

Teige Rederi omfatter i dag rederiene Teigebris AS og Teige Rederi AS som er eiere av
fiskefartøyene M/S “Sjøbris” og M/S “Leikvin”. Fartøyene er kombinerte trålere og
ringnotfartøy med kvoter på pelagiske fiskeri.

Salt Ship Design er et skipsdesignselskap med hovedkontor på Stord som utvikler og leverer
komplette designløsninger for offshore- og spesialskip. “Sunny Lady” vil bli fiskefartøy nr. 11
med Salt-design.

Miljøskip

- “Sunny Lady” vil bli bygget med fokus på effektivitet og miljøtenkning. Det nye fiskefartøyet optimaliseres slik at driften blir så energieffektiv som mulig, blant annet med en 350
kubikkmeter LNG tank i kombinasjon med diesel og en stor batteripakke. Dette vil spare miljøet for et utslipp av klimaskadelig NOx, tilsvarende 50 000 personbiler. Vi ønsker å drive
bærekraftig høsting av fisk, og for oss er det viktig å redusere klimaavtrykket i tiden fremover, sier fiskebåtreder Sigurd Teige. Med fokus på effektivitet og miljøtenkning vil det nye
fiskefartøyet optimaliseres slik at driften blir så energieffektiv som mulig, legger han til.

Annonse