Gå til innhold
Annonse
Annonse

Moen Slip AS, Kolvereid har overlevert det tredje fartøyet i 3-båts ordren som ble inngått for vel to år siden. Havnetaubåten T/B «Banak» ble overtatt av Buksér og Berging AS, Oslo den 22. mai som verftets byggenummer 509. Båten ble døpt 3. desember av Siv Karlstad fra Statoil. Nybygget er verftets egen konstruksjon.

Forgjengerne «Boris» og «Barents» ble begge omtalt i SKIPSREVYEN nr. 1/2006. Det er en Statoil kontrakt som danner grunnlaget for byggingen av de tre båtene. Kontrakten har en verdi på rundt 300 millioner kroner over en tiårsperiode. Under kontrakten kan Statoil erklære forlengelse av avtalene på nye 2x5 år. Taubåtene skal også kunne utføre oppgaver innen oljeberedskap og brannvern. Kontrakten har også en avtale for leie av to trossebåter.

De tre båtene skal bidra til sikker inn- og utseiling ved Hammerfest LNG på Melkøya. T/B «Banak» er en konvensjonell taubåttype tilrettelagt for operasjoner i klimatisk krevende område og har bollard pull på 72 tonn. Båten skal brukes til mannskapsopplæring på Mongstad og langs norskekysten frem til Melkøya oppdragene starter i 2007.

Båten er klasset i DNV @1A1, ICE C, E0, Tug, SF, Oilrec, Fi-Fi 1, Escort og har følgende hoveddata:

Lengde o.a.
37,06 m
Lengde p.p.
31,48 m
Bredde p.sp.
14,00 m
Dybde i riss
6,91 m
Draft
5,00 m
GT
731
NT
219

Tankkapasitetene er 320 m3 brennolje, 35 m3 ferskvann og 60 m3 vannballast.

Rederiet
Buksér og Berging har utført tjenester ved Statoil Mongstad siden 1998. Tjenestene dekker eskorte, vanlig havneassistanse, brannbekjempelse og assistanse ved oljespill.

Vanligvis blir taubåtens dyktighet for å håndtere skip spesifisert med Tonnes Bollard Pull eller TBP. Rederiet mener imidlertid at TBP ikke er fullt dekkende for beskrivelsen av taubåtens eskortekapasitet. Det er nødvendig også å måle Tonnes Steering Pull (TSP) ved en nærmere angitt fart. Normalt vil TSP sertifikatet spesifisere denne med 10 knops fart.

Det Norske Veritas har utstedt regler for eskorte klassifikasjon som inkluderer "Full-scale measurement of steering pull, manoeuvre time and speed, Static and dynamic stability and Tension winch".

Maskineri
Fremdriften besørges av to Deutz SBV 9 M628 dieselmotorer hver på 2070 kW som er koblet til to Schottel SRP 1515CP propellanlegg. To Norgear forkantgear type FVEC-280 er koblet til hovedmotorene. Båten har også en Schottel Pumpejet SPJ 82RD forut som dreier 360 grader. Maksimum fart er oppgitt til cirka 15 knop.

Strømforsyningen besørges av to Scania DI 12 62 M motorer hver med ytelse 280 kW som driver hver sin Stamford generator.

Isoleringsarbeidene er utført av R&M Ship Interior, og ventilasjonsanlegg er levert av Wangsmo. Pumpeutrustning er fra Allweiler, Alfa Laval og Heli-Sep har levert separatorer og kompressorer er merke Sauer fra Scanvi AS. Pyro har levert kjeler, og Rørvik Marina har levert et Inergen brannslukkingssystem til båten. Tero Marine AS levert TM Master vedlikeholds- og reservedelssystem.

Dekk/diverse
Fi-Fi I anlegget er en leveranse fra Kværner Oilfield Products, og en Palfingerkran PK 23080 kommer fra Bergen Hydraulic. Dekksmaskineri og hydraulikk er levert av Karmøy Winch, og Sotra Marine Produkter har levert ankerutrustning til båten. Vinduer er fra Marine Aluminium, og Libra Plast har levert utvendige dører. Erling Haug har levert RFD redningsflåte og MOB-båten. Lanterner er fra Tranberg, og båten er oppmalt med Jotun malingsprodukter.

Båten har lugarkapasitet for seks personer, og innredningsarbeidet er utført av R&M Ship Interior. De elektriske installasjonene er utført av Argon AS, og O. M. Rønning AS har stått for montering av de elektroniske instrumentene ombord.

*

Moen Slip AS skal levere bnr. 62 som er en slepebåt for Buksér og Berging AS, i september, og bnr. 64, et cargo/containerskip på 1.700 dwt for Eidshaug Rederi AS, følger i september 2007.

Annonse