Gå til innhold
Annonse
HKH Kronprins Haakon på ONS 2008. Til v. Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen og ONS’ Kjell Ursin-Smith. Foto: ONS
HKH Kronprins Haakon på ONS 2008. Til v. Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen og ONS’ Kjell Ursin-Smith. Foto: ONS
Annonse

Kort tid etter at den vellykkede ONS 2008-messen stengte portene i Stavanger, gikk SSB ut og spådde rekordhøye investeringer på norsk sokkel i 2009. Man snakket om anslag i størrelsesorden 31,4 milliarder kroner. Men – dét var før alle spekulasjonene om konsekvensene av finanskrisen tok skikkelig av!

Ifølge NTB var Statistisk Sentralbyrå (SSB) sitt anslag 4,1 mrd. kr høyere enn tilsvarende for ’08 og 15,9 mrd. høyere enn anslaget SSB kom med i forrige kvartal. – Forventninger til høy oljepris og en jevnt over høy funnrate er noen av faktorene som ligger til grunn for utviklingen. Endrede skatteregler har også ført til en økning i antall leteaktører, poengterte NTB den gang.
På OLFs årskonferanse tidligere i høst klargjorde man sitt ønske om å gå lenger nord. – De nordlige delene av Barentshavet bør åpnes for oljeboring innen 2014, sa OLFs dir. Per Terje Vold. Han inkluderte Lofoten og Vesterålen og hevdet at hele Nord-Norge burde inkluderes jo før jo bedre.
Bakgrunnen for ønsket til OLF-sjefen er at norsk olje- og gassindustri opplever et kraftig fall i produksjonen ettersom produksjonstoppen i Nordsjøen er passert.

ONS 2008
På Offshore Northern Seas 2008 i august var optimismen jevnt over i taket, utstillingshallene formelig bugnet at dyre stands og høy innovasjonsfaktor. – Få så for seg at finanskrisen også skulle skylle inn forbi Norges grenser slik den nå gjør.
Med “Energy for One World” som tema var det ikke til å unngå at industriens store internasjonale oljemesse også hadde et betydelig politisk bakteppe. Dette ble understreket gang på gang av en topptung politisk ledelse som satt næringen opp mot tøffe miljømessige forventninger.
Fagstatsråden, Terje Riis-Johansen, var krystallklar på at det var menneskene som våget å tenke nytt som startet det norske oljeeventyret for førti år siden. – Selv om Norge er velsignet med store mengder olje og gass, må vi fortsette å tenke nytt, sa han.

Industrimessig magnet
Med vel 38.000 besøkende (35’/06) og knapt 1200 utstillere, høy profilering nasjonalt og internasjonalt, samt et omfattende konferanseprogram, befestet Offshore Northern Seas igjen sin verdensledende rolle.
Årets HMS-pris gikk til Oljeindustriens Landsforening (OLF) for organisasjonens arbeid for å redusere gasslekkasjer offshore. Dir. Per Terje Vold understreket også omfanget av arbeidet da han i sin takketale fortalte at OLF hadde en målsetting om å halvere antallet gassutslipp fra 40 til 20 fra 2003 til 2005. – Det klarte vi, og så satt vi oss som mål å halvere fra 20 til under 10 utslipp innen 2008. Det målet nådde vi allerede i 2007, sa han stolt.
Innovasjonsprisen var delt i to – en for små- og mellomstore bedrifter og en for større selskaper. Sandnesselskapet Cubility tok den lille prisen for sitt arbeid med en revolusjonerende mudshaker – Mudcube. Danske Wellcon fikk den andre prisen for sin revolusjonerende og sirkulerende borekrone.

Offensive temaparker
Arrangøren introduserte for noen år siden LNG-parken i ONS-konseptet, og i år kom en egen utstilling for fornybare energikilder. Begge tiltakene har fått gode tilbakemeldinger og virker attraktive på både utstillere og besøkende.
ONS-president Kjell Ursin-Smith gir uttrykk for at arrangementet nå er stort nok. – Kvalitet er viktigere enn kvantitet, sa han og oppfordret industrien til å benytte ONS som møteplass i enda større grad enn hva tilfellet er i dag.

Annonse