Gå til innhold
Annonse

Store tap for GC Rieber Shipping etter Dolphin-konkursen

M/S
M/S "Polar Duchess": Må inn i et beintøft marked.
Annonse

Det børsnoterte bergensrederiet GC Rieber Shipping ligger an til å kunne tape rundt 20 millioner dollar på konkursene i Dolphin Group ASA i Oslo og i dets bergenske datter, seismikkselskapet Dolphin Geophysical AS.

GC Rieber Shipping har leid ut de tre seismikkskipene MS «Polar Marquis», MS «Polar Duchess» og MS «Polar Empress» til seismikkselskapet. Nå må bergensrederiet ut på det dårligste seismikkmarked i manns minne for å prøve å finne nye befraktere til de tre avanserte seismikkskipene. Ratenivået i dagens marked ligger på et rekordartet lavmål.

– Vi jobber i ulike spor med sikte på å skaffe ny beskjeftigelse for de tre skipene, og snakker med mulige brukere. Dette er attraktive og blant verdens mest avanserte seismikkskip, så vi har jo håp om å lykkes. Mer kan jeg ikke si nå, sier finansdirektør Einar Ytredal i GC Rieber Shipping til www.skipsrevyen.no

Trist historie

Han bekrefter at rederiet  har utestående 20 millioner dollar, (tilsvarende rundt 174 millioner kroner) i seismikkselskapet. I tillegg til forsøk på å få dekket dette, vil rederiet også forsøke å få dekket sine krav på fremtidige inntekter som følge av konkursen.

– Det er trist at alt det iherdige arbeidet ledelsen i Dolphin har lagt ned for å manøvrere selskapet gjennom alle problemene det svært dårlige markedet har resultert i, ikke lykkes. De har virkelig stått på, sier Ytredal.

Det er Dolphin Group ASA i Oslo som har slått seg selv konkurs og som i samme omgang har erklært seismikkdatteren i Bergen konkurs. Det gjenstår imidlertid å se om tingrettene i Oslo og Bergen godtar konkursbegjæringene. Tidligere deltok bergensrederiet i en dugnad for å prøve å hjelpe Dolphin gjennom problemene og reduserte leien for skip betydelig.

Hos GC Rieber Shipping innser de at det uansett  kan bli vanskelig å få dekket kravene slik situasjonen for Dolphin nå er.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang GC Rieber Shipping taper store penger på sine leietagere av skip.

Det samme skjedde i Reef Subsea AS som til alt overmål var eid av GC Rieber Shipping ASA i fellesskap med et av investeringsfondene til HitechVision i Stavanger. Der solgte Rieber sin eierandel til HitechVision og ga til og med selgerkreditt til kjøperen. Siddisene snudde seg rundt og begjærte sitt da 100 prosent eide Reef Subsea konkurs. Bergensrederiet tapte  hele salgssummen for sin andel og inntektene for offshoreskipet MS «Polar King» som var utleiet til Reef Subsea. De har  avskrevet til sammen 211 millioner kroner som tap, hvorav 182 millioner knyttet til selgerkreditten og 29 millioner knyttet til det innleide skipet.

Konkurs nummer to hos befraktere av skip fra GC Rieber Shipping var det det britiske selskapet Ceona Chartering (UK) Ltd. som sto for. De gikk overende mot slutten av fjoråret. De hadde da befraktet inn det nybygde subsea/konstruksjonsskipet MS «Polar Onyx» og bergensrederiet var snau på labben for å sikre seg økonomisk. GC Rieber Shipping avbrøt leiekontrakten før konkursen på grunn av manglende betalinger av leie  fra Ceona. De fikk avtale om utbetaling av 16,3 millioner dollar i erstatning fra et etablert kontant-depot. I tillegg har GC Rieber Shipping fått eierskap til VLS-tårnet som Ceona monterte  om bord på «Polar Onyx».

Et lite plaster på såret var at rederiet også sikret seg ny T/C-leieavtale for skipet med Marine Platforms Ltd. i 60 dager fra januar 2016, samt en opsjon for ytterligere to måneder. Men den opprinnelige leieavtalen med Ceona var på tre og et halvt år. Dermed blir det vanskelig å beregne et endelig tap for bergensrederiet. Alt er avhengig av det fremtidige markedsnivået for slike skip.