Gå til innhold
Annonse

Sterk kontantstrøm fra driften i 1. kvartal 2015

Annonse

Driftsinntektene for Solstad Offshore ASA i Skudeneshavn på Karmøy ble for 1. kvartal NOK 909 mill mot NOK 870 mill første kvartal ifjor, inkludert en salgsgevinst på 44 millioner kroner.

Kontantstrøm fra driften (EBITDA) ble NOK 410 mill (NOK 352 mill). Kursendringer vesentlig på US-dollar og britiske pund mot norske kroner, har gitt rederiet en urealisert disagio på 355 millioner kroner, knyttet mot lån i valuta. På den annen side er det bokført en agiogevinst på 31 millioner kroner  på bankinnskudd i valuta.. Resultat før skatt ble i første kvartal 2015 minus 232 millioner kroner, mot et overskudd på 215 millioner kroner for tilsvarende periode i 2014.

Utbytte på NOK 3,50 pr aksje for 2014 ble vedtatt i ordinær generalforsamling. Flere nye kontrakter inngått i kvartalet, samt forlengelser på eksisterende kontrakter. Det gir en etter styrets mening tilfredsstillende for resten av 20125 og også inn i 2016.

Ved utgangen av kvartalet besto Solstad-flåten av 47 heleide og deleide skip, hvorav ett CSV-nybygg. Fordelt på skipstyper er dette 20 konstruksjonsserviceskip, inkludert en Derrick Lay Barge, 18 ankerhåndteringsskip og ni plattformforsyningsskip. To ankerhåndteringsskip har ligget i opplag gjennom hele kvartalet.