Gå til innhold
Bodø - Røst - Værøy - Moskenes blir hydrogensamband. Her en av ferjene som går på sambandet i dag. Foto: Torghatten
Bodø - Røst - Værøy - Moskenes blir hydrogensamband. Her en av ferjene som går på sambandet i dag. Foto: Torghatten

Statens vegvesen har innstilt Torghatten Nord som vinner av konkurransen om å drifte ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes.

Kontrakten gjelder for 15 år, fra 1. oktober 2025 til 30. september 2040, med opsjon på inntil ett år. Statens Vegvesen fikk inn fem tilbud fra fire forskjellige tilbydere:

- Torghatten Nord, tilbudssum kr 4 979 344 000,-
- Norled, tilbud A, tilbudssum kr 6 310 051 713,-
- Norled, tilbud B, tilbudssum kr 6 459 754 728,-
- Boreal Vestfjorden, tilbudssum kr 7 852 434 000,-
- Fjord1, tilbudssum kr 9 500 000 000,-

Innstillingen av Torghatten Nord som vinner av ferjeanskaffelsen rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes har en karenstid på 10 dager. Kontrakt med Torghatten Nord kan derfor tidligst signeres like før jul.