Gå til innhold
Annonse
Om Kystverket har  klart å få kostnadene under tre milliarder vil vi får svar på innen lørdag. Illustrasjon: Kystverket
Om Kystverket har klart å få kostnadene under tre milliarder vil vi får svar på innen lørdag. Illustrasjon: Kystverket

Kystverket bekrefter onsdag at konklusjonen av en ny gjennomgang av kostnadene i prosjektet om Stad Skipstunnel, vil bli levert som planlagt før helgen.

Annonse

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å foreta en ny gjennomgang av prosjektet Stad skipstunnel. Målet med gjennomgangen å få kostnadene ned til nivået som er avsatt i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. 

- Rapporten blir levert som planlagt, sier senior kommunikasjonsrådgiver, Pål Are Lilleheim i Kystverket til Skipsrevyen. 

Kystverket er bedt om synliggjøre at Stad Skipstunnel kan bygges for 2,7 milliarder kroner, som var kostnadsoverslaget Kystverkets presenterte i sitt forprosjekt. I den eksterne kvalitetssikringen (KS2), som ble levert Samferdselsdepartementet i mai 2018, ble kostnaden beregnet til 3,7 milliarder kroner – altså én milliard kroner mer enn det som er avsatt i NTP.

I gjennomgangen skal Kystverket se på alle sider av prosjektet for å få kostnadene ned til NTP-nivå. Det vil si konseptuelle og tekniske løsninger, estimater og estimatusikkerhet, støttefunksjoner og -tiltak. I tillegg er Kystverket bedt om se på eventuelle tiltak som kan øke samfunnsnytten, utover det som er kommet frem av forprosjektet og KS2.

- Rapporten vil være offentlig, med unntak av detaljerte kostnadsestimater med usikkerhetsanslag, da dette har betydning for statens konkurransesituasjon ved en eventuell anbudskonkurranse.

Det skriver fagseksjonen i Samferdselsdepartementet i en e-post til Skipsrevyen om saken. 

Departementet vil gå gjennom rapporten fra Kystverket før det blir tatt stilling til den videre oppfølgingen av den.

Annonse