Gå til innhold
Annonse
ILLUSTRASJON: KYSTVERKET / SNØHETTA
ILLUSTRASJON: KYSTVERKET / SNØHETTA

Alt for 150 år siden kom de aller første ideene om å bygge en tunnel som skulle frakte de sjøfarende trygt forbi Stadshavet. Nå er det laget en video som viser historien, og mulighetene til prosjektet. 

Annonse

Stad skipstunnel er et nasjonalt prosjekt som kan redusere risikoen for skipsulykker, ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods.

Tunnelen kan også redusere verditap i fiskerinæringen og ha positive effekter for næringslivet på kysten. Med en skipstunnel gjennom Stad vil det bli etablert en ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, noe som vil bidra til en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion.

Nå har organisasjonen bak prosjektet laget en kort dokumentarfilm, som også viser historien bak ideen. 

Video: Stang Media
Annonse