Gå til innhold
Annonse
Annonse

Bergensrederiet GC Rieber Shipping fikk en solid bedring i resultatene i første kvartal i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde 8,8 millioner kroner i pluss før skatt, mot et underskudd på 19,6 millioner for de første tre månedene av 2009.

Solide tall fra GC Rieber Shipping

Bergensrederiet GC Rieber Shipping fikk en solid bedring i resultatene i første kvartal i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde 8,8 millioner kroner i pluss før skatt, mot et underskudd på 19,6 millioner for de første tre månedene av 2009.

JAN I. ELIASSEN

Rederikonsernets driftsresultat etter avskrivninger landet på 160,6 millioner, opp fra 146,7 millioner i tilsvarende periode i fjor. Av dette stod rederivirksomheten og drift av offshoreskip for brorparten, 137,1 millioner. Flåten hadde i kvartalet bortimot full utnyttelse.

Adm.dir. Sven Rong er er fornøyd med utviklingen.

– Vår kjernevirksomhet er solid, og vi er også glad for å kunne registrere at Reef Subsea, vår verdikjedeinvestering i subsea, opplevde en positiv utvikling i driftsinntekter og resultat i alle forretningsområdene, sier Sven Rong.

Reef Subsea ble etablert på 50/50-basis mellom GC Rieber Shipping ASA og Stavangerfirmaet HitecVision i januar 2010.

Lønnsomhet i nytt selskap

GC Rieber Shippings andel av resultatet i Reef Subsea var i første kvartal 0,2 millioner kroner etter engangskostnader på 5,3 millioner kroner knyttet til etableringen er bokført.

Reef Subsea drives fra Bergen og omfatter en eierandel i Technocean AS på 76 prosent, Scan Muding med 76 prosent, samt 95 prosent eierandel i Blustone Offshore.

Technocean hadde full utnyttelsen i kvartalet, mens de to andre selskapene også oppnådde lønnsomhet.

– De positive resultatene i Reef Subsea viser at det er mulig å drive lønnsomt selv i vanskelige tider så lenge vi leverer tjenester av høy kvalitet og driver i utvalgte nisjer som er mindre sensentive for konjunktursvingningene. Reef Subsea er en solid plattform for videre vekst, poengterer Sven Rong.

Det 60 prosent eide datter Octio Group leverte negative resultater i første kvartal. – Det var ventet, forteller Rong. – Selskapet er i en tidlig fase av kommersialieringen og vi regner med negative resultater gjennom resten av året.

Flåte på syv skip

GC Rieber Shipping-konsernet eier og opererer syv avanserte flerfunksjonelle spesialskip for definerte markeder innen undervannsoperasjoner, isgående ekspedisjoner og forskning, samt marin seismikk.

Videre har rederiet i kontrakt to spesialskip for undervannsoppdrag for levering sent 2010 og i midten av 2011. Dessuten har rederiet gjennom et joint venture der deres eierandel er 51 prosent, to offshoreskip i ordre for levering i 2010.

Fusjonsforslag lagt på is

Forslaget om å fusjonere GC Rieber Shipping ASA inn i GC Rieber AS er foreløpig lagt på is. Det skyldes usikkerheten rundt GC Rieber Oils AS og styreformann Paul Chr. Riebers situasjon.

Forslaget gikk ut på å fusjonere inn shippingselskapet som heleiet datterselskap i GC Rieber-konsernet, og dermed trekke rederiet ut fra noteringene på Oslo Børs. Det var lagt opp til et kombinert kontantoppgjør og/eller aksjer i GC Rieber AS for dagens aksjonærer i GC Rieber Shipping ASA.

Resultat første kvartal

GC Rieber Shipping ASA, Bergen (konsern) i millioner kroner

1. kvartal 2010 2009

Driftsinnt. 160,6 146,7

Driftsres. før avskr.

52,3 18,4

Driftsres. etter avskr. 8,8 19,6

Res. før skatt 30,9 -7,0

Perioderesultat 29,6 -3,4