Gå til innhold
Annonse
Industriproduksjonen steg moderat siste måned ill: SSB
Industriproduksjonen steg moderat siste måned ill: SSB
Annonse

Skipsbyggingen i Norge er med på å dra industriproduksjonen opp fra september til oktober. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem i dag.

Den norske industriproduksjonen økte totalt med 0,7 prosent til oktober. Et betydelig bidrag til økningen kommer fra byggingen av skip og oljeplattformer, som kan vise til en økning på hele 2,9 prosent.

- Fallet i industriproduksjonen i oljerelaterte næringer er i ferd med å stoppe opp, og i 2018 venter vi igjen en moderat oppgang i oljeinvesteringene. Det vil bidra til at trenden opp i industriproduksjon fortsetter, skrev Joachim Bernhardsen i Nordea Markets torsdag morgen.

Nedgang til tross for oppgang

Strekker man perspektivet litt lenger bakover, så ser man derimot et fall i industriproduksjonen. Sammenlignet med tremåneders-perioden mai - juli faller den totale industriproduksjonen med 2,3 prosent.

Her bidrar et fall i olje/shipping på -1,8 prosent.