Gå til innhold
Annonse

Skaugen ut av lektring – Teekey blir eneeier i SPT

Ill.foto
Ill.foto
Annonse

Det børsnoterte Oslorederiet I.M. Skaugen SE går ut av Skaugen Petro Trans Inc. (SPT) som driver overføring/omlasting av olje fra store råoljetankere som stikker for dypt til å anløpe i USA, til mindre skip som er dimensjonert til å frakte oljen videre til mottakerterminaler i land.

SPT ble etablert av I.M. Skaugen SE som senere inngikk samarbeid med Teekay-gruppen på 50/50-basis. Nå har Oslorederiet inngått avtale om å selge sin 50 prosent eierinteresse til Teekay.

SPT ble etablert med tanke på omlasting, såkalt lektring, til havs av råolje.

I.M Skaugen SE vil som et ledd i avtalen også få rett til over tid å kjøpe to 12.000 kubikkmeter gasstankere bygget i 2011 som rederiet i sin tid solgte til Teekay LNG Partners LP med leieavtale tilbake til Skaugen.

Avtalen med Teekay betyr at IM Skaugen SE nå er tilbake som rent gasstankrederi for sjøverts regional transportdistribusjon av flytende gasser som LNG, petrokjemiske gasser, etan, samt LPG.

Salget av rederiets 50 prosent økonomiske interesser i SPT vil bli gjort mot vederlag som representerer en bokført gevinst for Oslorederiet. Det er et datterselskap av Teekay Corporation som kjøper I.M. Skaugens eierandel på 50 prosent i SPT og blir heleier i lektringsvirksomheten.

Avtalen er  foreløpig ikke endelig, men transaksjonene ventes å bli stengt innen 31. juli i år.

Ifølge styret i I.M. Skaugen SE vil salget av eierandelen i SPT-aktivitetene bedre rederiets balanse og arbeidskapital-posisjon, og gjøre det mulig å bedre utføre sin strategi innen gasstransport. Tilbakekjøpet av de to 12.000 cbm. gasstankskipene vil bidra til å videreutvikle strategien, sier styret i en uttalelse.

I.M. Skaugen-konsernet opererer i dag en flåte på 15 avanserte gasstankskip. Seks av skipene i denne flåten er unike enheter for transport av LNG i tillegg til petrokjemiske gasser og LPG.

 

 

 

 

Annonse