Gå til innhold
Annonse
– Kjekt med besøk, sa man ombord. Her er kaptein Odd Magnus Stenevik flankert av statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Fotos: Asle Strønen
– Kjekt med besøk, sa man ombord. Her er kaptein Odd Magnus Stenevik flankert av statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Fotos: Asle Strønen
Annonse

– Dette er lærlingeskipet vårt, sa en stolt Helge Møgster til stats- og finansminister som i dag besøkte AHTS’en “Skandi Vega” ved kai i Bergen.

Styreformannen i DOF ASA poengterte at formuesskatten fortsatt er et uheldig og skjevt element i norsk skattepolitikk. – Den siste tids endring mot lavere selskapsskatt bare forsterker den forskjellsbehandling som eksisterer mellom norsk og utenlands eierskap, sa han.

DOF har mer enn 60 skip i flåten sin og 25 som opererer i brasilianske farvann, av disse er 16 bygget lokalt i Brasil. Selskapet er over 40 år bygget opp på langsiktige kontrakter og har i dagens utfordrende marked en kontraktsdekning på hele 70 prosent. – Men nå har vi full stopp i byggeprogrammet vårt for en stund, sa han megetsigende til www.skipsrevyen.no. Finansdirektør Hilde Drønen var klar på at markedet er svært krevende, og at man prøver å skjerme ansatte og lærlinger så langt det lar seg gjøre. – Lærlingene er jo fremtiden vår, så det er en veldig trasig situasjon næringen er havnet i, sa hun. DOF har som kjent sagt opp nærmere 550 norske medarbeidere, så man kjenner krisen på kroppen.

Begge var imidlertid enig om at markedet kommer tilbake, men det vil ta tid. – I mellomtiden får vi skalke alle luker og binde oss til masten, sa Møgster med et smil mens Siv Jensen kommenterte at næringen nok får sin opptur igjen. – Og da kanskje litt sprekere og slankere? spurte hun.

Hilde Drønen minnet på sin side om at staten via GIEK er en stor investor i maritim næring og at GIEK må ha økonomiske muskler til å bidra etter det behov som er.

Les artikkelen fra vårt søstermagasin kyst.no her.

Finansdirektør Hilde Drønen og styreformann i DOF ASA, Helge Møgster, benyttet ministerbesøket til å fortelle om de utfordringer næringen står midt oppe i.
Finansdirektør Hilde Drønen og styreformann i DOF ASA, Helge Møgster, benyttet ministerbesøket til å fortelle om de utfordringer næringen står midt oppe i.
Siv Jensen og Erna Solberg trivdes godt i skipperstolene. Kaptein Stenevik følger fornøyd med.
Siv Jensen og Erna Solberg trivdes godt i skipperstolene. Kaptein Stenevik følger fornøyd med.
Finansminister Siv Jensen arbeider aktivt for å gi norsk eierskap konkurransedyktige skattebetingelser.
Finansminister Siv Jensen arbeider aktivt for å gi norsk eierskap konkurransedyktige skattebetingelser.

Skipsrevyens omtale av "Skandi vega" ved overlevering, kan du lese her.

 

 

Annonse