Gå til innhold
Annonse
Bildet viser AHTS
Bildet viser AHTS "Normand Master" bygget i 2003. Foto: Asle Strønen
Annonse

Solstad Offshore ASA i Skudeneshavn har besluttet å legge ytterligere 10 skip i opplag innen 2015. Det dreier seg vesentlig om plattformforsyningsskip (PSV) og ankerhåndterings/tugs ( AHTS).

Fra før har rederiet tre skip i bøyene. I rapporten for annet kvartal begrunner styret beslutningen med den store overkapasiteten i markedet. Bare i Nordsjø-området ligger det ca. 50 slike fartøyer i opplag. Rederiet venter at markedet også skal utvikle seg negativt resten av året og i 2016. Beslutningen vil redusere bemanningen med ca. 300 årsverk.

På tross av det svake markedet har Skudeneshavn-rederiet forbedret inntjeningen både i annet kvartal og i hele første halvår. Driftsinntektene i annet kvartal ble 1.060 millioner kroner, mot 876 for samme periode året før. I første halvår var driftsinntektene kroner 1.970 millioner kroner, mot 1.719 millioner i samme periode i 2014.

Sammenlignet med 2014 er rederiets flåte endret som følge av levering av to store konstruksjonsskip i juni og juli forrige år, mens tre mindre  AHTS ble solgt etter utgangen av annet kvartal 2014.

Driftskostnadene i første halvår økt til 1.152 millioner kroner, fra  1.039 millioner i samme periode i 2014. Dette forklares med de prosjektbaserte kostnadene, særlig for DLB «Norce Endeavour» ble vesentlig høyere, samt en betydelig høyere dollarkurs.

Kontantstrømmen fra driften (EBITDA) i første halvår 2015 ble 890 millioner kroner. Tilsvarende  tall for første halvår i fjor var 737 millioner.

Konsernets resultat før skatt ble i første halvår pluss 114 millioner, mot 307. Resultatet før skatt for annet kvartal alene ble et overskudd på 346 millioner, mot 93 millioner i samme periode året.

Solstad Offshore-konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en flåte på 46 hel- og deleide skip. Tjue av dem var konstruksjons-/serviceskip, inkludert derrick lay bargen, 17 ankerhåndteringsskip og ni plattformforsyningsskip.

 

 

Annonse