Gå til innhold
Annonse
Nå kan sjøfolk, blant annet, tjene opp pensjon av egen inntekt, slik som i andre tjenestepensjonsordninger. Illustrasjonsfoto: Rederiforbundet.
Nå kan sjøfolk, blant annet, tjene opp pensjon av egen inntekt, slik som i andre tjenestepensjonsordninger. Illustrasjonsfoto: Rederiforbundet.

Stortinget vedtok en ny pensjonsordning som sikrer sjøfolk en pensjon tilpasset dagens pensjonssystem.

Annonse

I den nye ordningen som Stortinget har vedtatt kortes opptjeningstiden ned fra 12,5 til 3 år.

Den nye ordningen sikrer at langt flere sjøfolk kan tjene opp rett til pensjon, mener saksordfører Helge André Njåstad (FrP).Foto: Stortinget.
Den nye ordningen sikrer at langt flere sjøfolk kan tjene opp rett til pensjon, mener saksordfører Helge André Njåstad (FrP).Foto: Stortinget.

Videre kan sjøfolk tjene opp pensjon av egen inntekt, slik som i andre tjenestepensjonsordninger.

- Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet i 1948, og en ny pensjonsordning er nødvendig for å sikre sjøfolk en pensjon tilpasset dagens pensjonssystem, sier saksordfører Helge André Njåstad (FrP) i en pressemelding.

Han mener at den nye ordningen sikrer at langt flere sjøfolk kan tjene opp rett til pensjon.

Med den nye ordningen kan pensjon tas ut og kombineres med arbeid fra 62 års alder. Lovproposisjonen inneholder overgangsregler fra dagens ordning til ny ordning for arbeidstakere over 50 år.

Annonse