Gå til innhold
Annonse
Geir-Ove Ystmark, adm direktør i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.
Geir-Ove Ystmark, adm direktør i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.
Annonse

Sjømat Norge melder at de styrker kompetansen i organisasjonen og ansetter Arild Rød (42) som ny fagsjef maritim. - Med Arild Rød på laget har vi en person med sterk kompetanse på det maritime fagfeltet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Den nye fagsjefen har bakgrunn fra ulike rederier og i tillegg solid kunnskap om tariffavtaler og reguleringer på sjøfartsområdet.

– Arild Rød har tidligere vært tilknyttet NHO Sjøfart, både som ansatt og som næringsrepresentant i flere utvalg, og har inngående kjennskap til fagfeltet. Rød kommer fra stillingen som maritim personalsjef i Redningsselskapet, og har før den tid også jobbet innenfor ulike rederier, Kystdirektoratet og Kystvakten, opplyser Sjømat Norge i en pressmelding.

Arild Rød er nyansatt i Sjømat Norge. Foto: Privat.
Arild Rød er nyansatt i Sjømat Norge. Foto: Privat.

Bakgrunnen for at Sjømat Norge styrker kompetansen på det maritime området er at organisasjonen har fått en rekke nye medlemsbedrifter innen sektoren for brønnbåter og servicefartøyer. Samtidig har havbruksselskapene langs kysten et økende behov for maritimfaglig kompetanse etterhvert som servicefartøyene blir større og mer spesialiserte. Disse endringene gjør at Sjøfartsdirektoratet har fått en viktigere rolle overfor havbruksnæringen.

Med Arild Rød på plass vil Sjømat Norge kunne tilby havbruksrederiene både havbruksfaglig, veterinærfaglig og maritimfaglig kompetanse. Han skal være en ressurs for medlemmene våre innen teknologi og service. Ystmark sier at Røds bakgrunn bidrar til å gjøre Sjømat Norge faglig komplett også på det maritime feltet.

– Vår ambisjon er å bli den viktigste organisasjonen også for den maritime delen av sjømatnæringen. Med Arild Rød på laget er vi et godt skritt nærmere å nå det målet, sier Ystmark i meldingen.

Rød tiltrer stillingen første september 2017 og vil ha kontorsted i Oslo.