Gå til innhold
Annonse

Sjøfartsdirektoratet med sikkerhetsmelding etter batteribrann

MF «Ytterøyningen» tok til å brenne torsdag. Nå har Sjøfartsdirektoratet sendt ut sikkerhetsmelding
MF «Ytterøyningen» tok til å brenne torsdag. Nå har Sjøfartsdirektoratet sendt ut sikkerhetsmelding

Sjøfartsdirektoratet jobber tett med batteriprodusent og rederi for å finne ut hva som skjedde i forbindelse med brannen i batteriinstallasjonen i fergen MF «Ytterøyningen» torsdag i forrige uke.

Annonse

De to viktigste anbefalingene som direktoratet går ut med i sikkerhetsmeldingen er:

  • Etter råd fra produsenten Corvus skal batteriinstallasjoner til enhver tid være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder
  • Alle rederier som har fartøy med batteriinstallasjoner bes om å gjennomføre en ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteriinstallasjonene

For direktoratet er det viktig å påpeke at rutinene og systemene rundt slukkingen av brannen på MF «Ytterøyningen» fungerte tilsynelatende bra. Dette er et område som vil følges opp videre, men brannen ble slukket og evakueringen skjedde på en trygg og god måte, heter det i en melding fra direktoratet mandag ettermiddag.

Tilrådningene i dagens sikkerhetsmelding gis i en tidlig fase av oppfølgingsarbeidet, og kan endres dersom videre undersøkelser gir grunnlag for det. Direktoratet opplever dialogen med både rederiet og batteriprodusenten som god og åpen. Det gir et godt grunnlag for arbeidet med å finne ut av hendelsesforløpet.

Les hele sikkerhetsmeldingen her

Hendelsesforløpet er fortsatt ikke kartlagt. Sikkerhetsmeldingen vil oppdateres når ytterligere fakta, informasjon og årsakssammenhenger er tilgjengelig.

Annonse