Gå til innhold
Annonse

Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater

Samtlige fartøyssertifikater og fartøyinstrukser med forfall før den 01.juli 2021 forlenges med 3 måneder, uten nærmere godkjenning fra direktoratet. Illustrasjonsfoto: Sjøfartsdirektoratet
Samtlige fartøyssertifikater og fartøyinstrukser med forfall før den 01.juli 2021 forlenges med 3 måneder, uten nærmere godkjenning fra direktoratet. Illustrasjonsfoto: Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Annonse

Nå forlenges samtlige fartøyssertifikater og fartøyinstrukser med forfall før den 01.juli 2021 med 3 måneder, uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Årsaken til forlengelsen er pandemisituasjonen. Det er viktig at alle skip kan seile. leveranser av varer og medisiner må ikke stoppe opp, og direktoratet ønsker å vise fleksibilitet for å bidra til nettopp dette, skriver Sjøfartsdirektoratet på egne nettsider.

Forlengelser knyttet til lovfestede tilsyn og utstedelse/påtegninger av lovfestede sertifikater pga. covid-19

Virkeområde

Denne meldingen skal gjelde for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy og lasteskip 8-15 meter som har fartøyinstruks. 

Bakgrunn

Etter utbruddet av koronaviruset (sykdommen covid-19) i 2019 har Sjøfartsdirektoratet mottatt forespørsler fra rederier og anerkjente organisasjoner (RO-er) om utsettelse av tilsyn og sertifikater. Dette omfatter forespørsler om forlengelse av lovfestede sertifikater eller utsatte frister for bunntilsyn som et resultat av utilgjengelige tørrdokkfasiliteter.

Reisevirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, er i større grad blitt vanskeligere pga. reiserestriksjoner. Reiserestriksjoner pålagt av myndigheter og rederier skaper problemer med å skaffe inspektører når det er behov. I tillegg er det flere verft som ikke kan ta imot fartøy. Dette gjelder både bestilte og planlagte tilsyn i tørrdokk.

Basert på de nevnte forholdene vurderer Sjøfartsdirektoratet at covid-19-utbruddet er en force majeure-situasjon.

Det viktigste for Sjøfartsdirektoratet er at skip som er registrert i NOR eller NIS, i størst mulig grad ikke skal være ute av drift på grunn av utgåtte sertifikater forårsaket av situasjonen med covid-19.

Les mer om vedtaket på Sjøfartsdirektoratets nettsider

Annonse