Gå til innhold
Annonse
Utslipp fra trykksatt ammoniakk under Jack Rabbit-eksperimentene i 2010 Foto: U.S. Army
Utslipp fra trykksatt ammoniakk under Jack Rabbit-eksperimentene i 2010 Foto: U.S. Army

For å begrense den globale oppvarmingen må CO2-utslippene i verden være null i 2050, ifølge FNs Klimapanel. Nullutslippsløsninger basert på hydrogen står sentralt for å nå dette målet. Sikkerhet må være førsteprioritet, sier Olav Roald Hansen, hydrogenekspert i Lloyd's Register

Annonse

- Egenskapene til hydrogen og ammoniakk er veldig forskjellige fra konvensjonelle drivstoff. De som lager fartøy, kjøretøy og infrastruktur, må sørge for å forstå forskjellene og designe sikre system, sier Hansen.

For første gang har det nå blitt laget en offentlig tilgjengelig veiledning om sikkerhet innen hydrogenbasert infrastruktur i Norge. 

Skal vi klare å nå nasjonale og internasjonale klimamål så må utslippene halveres innen 2030 og nå null rundt 2050. Det vil kreve at en kutter utslipp i alle sektorer, også skipsfarten. Siden nullutslippsdrivstoff basert på hydrogen er noe relativt nytt så er det fremdeles usikkerhet knyttet til både drivstoffet i seg selv og hvordan man best kan produsere, transporterte og bunkre det. En oversikt over sikkerhetsrisikoen er helt nødvendig for å tørre å satse på banebrytende innovasjon, melder en rekke aktører til hydrogenklyngen Ocean Hyway Cluster. 

 Olav Roald Hansen i Lloyd's Register. Foto: Lloyd's Register
Olav Roald Hansen i Lloyd's Register. Foto: Lloyd's Register

- Det er et stort behov for å forstå sikkerhets- og risikoaspektene ved hydrogenbasert drivstoff for å skape trygge og kostnadseffektive løsninger for fremtiden, sier Steinar Kostøl, prosjektingeniør i Ocean Hyway Cluster (OHC).

For første gang i Norge har det nå blitt laget en offentlig tilgjengelig veiledning om sikkerhet og regelverk innen hydrogenbasert infrastruktur. Lloyd's Register har skrevet rapporten på vegne av OHC. I rapporten står sikkerhet i fokus ved at erfaringer fra ulykker og storskalatester diskuteres, i tillegg til gjeldende regelverk og hva som kreves for godkjenning av anlegg

- Hydrogenbasert drivstoff er så absolutt håndterbart. Men sammenlignet med drivstoff vi er vant med er eksplosjonsfaren større for hydrogen, og ammoniakk har blant annet utfordringen med at den er giftig. Man må derfor kreve ekstra fokus på sikkerhet ved design av systemer, forklarer Olav Roald Hansen i Lloyd's Register.

Rapporten skal fungere som en veiledning for medlemsbedriftene i OHC når det kommer til produksjon, transport, lagring og bunkring. 41 bedrifter tilknyttet hydrogenindustrien er medlem i OHC. Rapporten blir sett på som et startskudd for det videre arbeidet med sikkerhet og samfunnsaksept.

Hansen er opptatt av at man må forstå egenskapene til de ulike drivstoffene for å kunne ivareta sikkerheten.

- Det er ikke energibærerne i seg selv som er farlige, men måten de håndteres på, forklarer han.

Steinar Kostøl, prosjektingeniør i Ocean Hyway Cluster (OHC). Foto: Lisa Giil
Steinar Kostøl, prosjektingeniør i Ocean Hyway Cluster (OHC). Foto: Lisa Giil

Hva må til for at Norge skal få en så sikker infrastruktur for hydrogen og ammoniakk som mulig?

- Egenskapene til hydrogen og ammoniakk er veldig forskjellige fra de drivstoff folk er kjent med. De som lager fartøy, kjøretøy og infrastruktur, må sørge for å forstå forskjellene og designe systemene sikre, både for brukere med variabelt kompetansenivå, og omgivelser, sier Hansen. – Har man ikke kunnskapen selv, bør man søke hjelp hos ekspertise. Relevante myndigheter som Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap må også gjøre sitt beste for å veilede og passe på oss, avslutter han.

Annonse