Gå til innhold
Annonse

Shell kjøper seg inn i Corvus for over 20 mill USD

Shell kjøper grønt. Satser på batteriselskapet Corvus. Foto: Corvus.
Shell kjøper grønt. Satser på batteriselskapet Corvus. Foto: Corvus.

Shell  kjøper om lag 15 prosent av Corvus for over 20 millioner USD. Selskapets internasjonale virksomhet omsatte for nær 300millioner kroner i fjor, og har allerede levert batterier til 250 skip.

Annonse

- Det betyr svært mye for oss sier administrerende direktør  i Corvus, Geir Bjørkeli, til Skipsrevyen. Shell er en helt sentral aktør i energimarkedet og en langsiktig eier. Vi får nå frigjort kapital til viderutvikling av selskapet. Vi ser at alle skipssegmenter kan tjene på å installere batteripakker og energilagringssystemer, både for å redusere kostnader og få ned utslipp. Vi har nå fått kontrakter på batterier til de første containerskipene og undervansfartøyer for ROV. Vi har også levert til over 30 offshoreskip. Totalt har vi nå batterier om bord i 250 skip, sier Bjørkeli. Den utviklingen tror vi kommer til å fortsette, ettersom stadig fler satser på hybride skip og nye mer miljøvennlige drivstoffløsninger. 

Etter det Skipsrevyen erfarer har Shell kjøpt seg inn med rundt 15 prosent i selskapet for over 20 millioner USD. Corvus Norway omsatte for 33 millioner kroner i fjor med et overskudd på ca. 1 million kroner. Tar man med omsetningen i Corvus Inc fra selskapets internasjonale virksomhet så var nærmere 300 millioner kroner. Shell har kjøpt seg inn i Holding og blir etter dette en av selskapets hovedaksjonærer.

Derfor kjøper Shell seg inn i Corvus

-For Shell er investeringen et ledd i Shells ambisjon om å redusere karbonfotavtrykket sitt med rundt 20% innen 2035 og 50% innen 2050, sier Kirk Coburn, investerings direktør hos Shell Ventures. Energi sektoren går igjennom store endringer ettersom trenden mot fornybar energi og elektrifisering av ulike sektorer akselerer. Nåværende hybrid og null-utslipps prosjekter har bevist at potensialet for å redusere kostnader og kutte utslipp er betydelig, noe som Shell ønsker å dra nytte av våre operasjoner, fortsetter Coburn. Corvus Energy har en unik kompetanse og know-how innen maritime batteriløsninger. Vi ser frem til å jobbe sammen med dem for å utvikle innovative og konkurransedyktige løsninger - også innen felt der teknologien ikke har blitt brukt før.

Maritim batterisuksess

Corvus Energy er verdensledende på avanserte energi lagringssystemer (ESS) for maritime-, offshore-, subsea- og havne applikasjoner. Corvus sine litium-ion batterier er til nå installert på mer enn halvparten av verdens hybride og hel-elektriske fartøy. – Investeringen fra Shell vil hjelpe Corvus Energy å vokse ytterligere internasjonalt og samtidig styrke posisjonen som ledende leverandør på maritime batterier, sier Bjerkeli

Selskapet har vært pionerer innen maritim batterilagring. Til offshore har de har til nå levert batteri til mer enn 30 offshore fartøy, i tillegg til ulike undervanns applikasjoner og løsninger for regenerative energiløsninger for mekanisk utstyr. Corvus Energy har gjentatte ganger bevist hvordan den innovative og patenterte batteri teknologien effektivt reduserer drivstofforbruk og utslipp, samtidig som løsningene overgår sektorens strenge krav til ytelse, sikkerhet og drift.

- Å ha ressurssterke og aktive eiere har vært avgjørende for vår suksess, sier Bjørkeli. Vi har lært at ved å jobbe tett med strategiske investorer, kan vi oppnå veldig gode resultater. Et godt eksempel er det vi har fått til sammen med Equinor. Dette blir nå brukt som mal og inspirasjon for resten av verden, sier Bjørkeli. Å få Shell med på eiersiden betyr at vi kan nå ut til et enda større marked. Vi vil fortsette hybridiseringen av offshore fartøy og samtidig ta teknologien i bruk på flere rigger og plattformer.  Vi ser frem til å samarbeide med Shell om mer bærekraftige operasjoner og sammen bidra til en renere fremtid.

 

Annonse