Gå til innhold
Annonse
Alle aksjene i SHM Enabling Technologies er nå solgt til Infron-X i Trondheim. Foto: SHM Solutions
Alle aksjene i SHM Enabling Technologies er nå solgt til Infron-X i Trondheim. Foto: SHM Solutions

SHM Solutions har solgt samtlige aksjer i SHM Enabling Technologies (ET) til Infront-X (SSH) i Trondheim.

Annonse

CEO Yngve Myklebust i SHM Solutions sier at SHM ET er et meget spennende selskap med teknologi og løsninger som vil kunne løfte næringen til et nytt nivå innenfor anvendelse av de data som genereres.

- Vi så derfor tidlig at selskapet vil være bedre tjent med en eier som har en sterkere kompetanse og markedsposisjon innenfor softwareløsninger. I dialogen med SSH ble vi overbevist om at de vil kunne bidra til å løfte SHM ET og vi er dermed meget tilfreds med å gi stafettpinnen videre, uttaler Myklebust i en pressemelding.

- Vi er svært tilfreds med denne handelen, selskapet kompletterer og binder sammen våre SW løsninger med den fysiske infrastruktur som er i bransjen, sier Torstein Rønning, Styreleder i Infront-X AS.

SHM Solutions selger aksjene sine i SHM ET for å fokusere på kjernevirksomheten sin som er dekksutstyr for akvakulturnæringen og maritim bransje.

- Vi har en klar målsetning om å øke sikkerheten og bedre effektiviteten om bord servicefartøy, vi har siden 2015 levert utstyr til 50 ulike fartøy og har opparbeidet oss en solid portefølje. I dag er vi markedsleder og ønsker å utvikle dette videre. Med vår erfaring og kjennskap til bransjen, er vi nå med kundene våre i videreutviklingen av fremtidens arbeidsoperasjoner, sier Myklebust.

Annonse