Gå til innhold
Annonse
Annonse

Oslo-rederiet Belships ASA har inngått avtale med japanske interesser av om salg av bulkeren MS «Belforest» som er under bygging ved Imbari Shipbuilding for levering rundt 25. september i år. Skipet leases tilbake til selger for en 12 års periode. Belships har kjøpsopsjon fra tredje år etter salget og hvert år videre i leieperioden

I en børsmelding fra Belships sier selskapet at transaksjonen er såkalt finansiell lease og at skipet skal drives av Belships Sammenlighnet med alternativ lånefinansieling som det ble rapportert om 2. kvartalsrapporten, vil den nye måten å finansiere skipet på bety en bedret cash balanse på rundt fire millioner US dollar ved levering av skipet.. Skipet er på 61.000 dwt og er det første av to søsterskip kontrahert av Belships ved Imbari-verftet. I tillegg har rederiet sikret seg et tilsvarende skip på 63.000 dw på åtte års T/C fra levering 1.halvår 2017 fra samme verft. Her har Belships sikret seg kjøpsopsjon. Skipenes bygges med ECO-design.