Gå til innhold
Annonse
Tor Husjord (til høyre) overleverer rapporten til statssekretær Thor Kleppe Sættem i Justisdepartementet. Foto: Tove Iversen
Tor Husjord (til høyre) overleverer rapporten til statssekretær Thor Kleppe Sættem i Justisdepartementet. Foto: Tove Iversen

Forskningsprosjektet SARiNOR overleverer i dag sine anbefalninger for sikrere skipstrafikk i nordområdene til Justis – og beredskapsdepartementet. 

Prosjektpartnere

SARiNOR 2 prosjektet har bestått av følgende partnere:

AS Norske Shell, ConocoPhillips, Den Norske Krigsforsikring, DNV GL, Eni Norge AS, Fiskernes Havbruksfond, Hovedredningssentralen, Kystvakten, Kystverket, Lundin Norway A/S, Maritimt Forum Nord, NOFO, Norges Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norwegian Hull Club, Petroleumstilsynet, Redningsselskapet og Troms fylkeskommune.

- Etter fem års arbeid overleverer vi i dag en rapport med våre anbefalninger, sier Tor Husjord, prosjekteier og leder for Maritimt Forum Nord til Skipsrevyen. 

SARiNOR er et samarbeidsprosjekt mellom det offentlige og private aktører. Første bolk av arbeidet SARiNOR1 hadde fokus på søk – og redningstjenesten i de arktiske områdene.

Videreføringen, SARiNOR2 - som i dag ble overlevert Thor Kleppe Sættem (H), statssekretær i Justis – og beredskapsdepartementet - har hatt som mål å kartlegge dagens beredskap mot akkutt forurensing og bergingsoperasjoner, og identifisere fremtidige behov for beredskap i nordområdene. Overrekkelsen fant sted i Rederiforbundets lokaler. 

Det var godt oppmøte hos Rederiforbundet i forbindelse med overrekelsen. Foto: Tove Iversen
Det var godt oppmøte hos Rederiforbundet i forbindelse med overrekelsen. Foto: Tove Iversen

Beredskapsbase i Longyearbyen

- Vi anbefaler å bygge opp en arktisk beredskapsbase på Svalbard, med et mobilt lager og et beredskapsteam i Longyearbyen, tidsfaktoren er avgjørende dersom det skjer en ulykke i de arktiske områdene, forteller Husjord.

Rapporten anbefaler også økt kompetanse, samarbeid og samordning om arktisk beredskap, samt bedret overvåkning av områdene med landbasert værradar. - Det skal være kostandseffektivt landbasert system, påpeker Husjord. Håpet er også at økt beredskap i Longyearbyen vil være et springbrett for et arktisk industri – og  kompetansemiljø. 

“Polarsyssel” året rundt

Det er også anbefalt et fartøysprogram i nordområdene. - Da tenker vi på kystvaktskip, og helårlig drift av “Polarsyssel”, mot de ni månedene den er i drift i dag, sier Husjord.

Utvidet beredskap vil være kostbart, og hvem som skal stå for regningen er et spørsmål for politikerne å besvare. 

Annonse