Gå til innhold
Annonse
Samferdselsministeren klippet snoren ved åpningen av den ny innseilingen. Foto:  Kystverket
Samferdselsministeren klippet snoren ved åpningen av den ny innseilingen. Foto: Kystverket
Annonse

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet torsdag ettermiddag snoren for den nye skipsleia i Oslofjorden. 

Det melder Kystverket på sine hjemmesider.

– Med dette er riksveg 1, sjøvegen, gjort enda mer tilgjengelig for større skip, med tryggere ferdsel for både private og næringslivet. Det er viktig, for næringstrafikken går med stadig større og mer dyptgående fartøy med økt kapasitet. Da må vi legge til rette for det med god og trygg innseiling til havnene, sa Solvik-Olsen under åpningen

"Oljevern 3" markerte åpningen ved å seile mellom merkene etter at ministeren at klippet båndet. Foto: Kystverket

14 meter dypt

Kystverket har utbedret innseiling til Oslo i to trinn. Første post på programmet var utdypning som ble fullført våren 2016. Da ble 24 små grunner fra Drøbak til Indre Oslofjord utdypet, slik at dybden på hovedfartsåren økte fra 11 meter til 14 meter.

Høsten 2016 startet oppdateringen av merkingen av seilingsledene, et prosjekt som ble fullført denne våren. I alt 146 endringer i merkene ble gjort, og Kystverket minner om at båtfolket må oppdatere kartene.

Alle sjømerkene på strekningen er nå utstyrt med solceller og dermed selvforsynte med strøm. De er altså ikke lenger avhengige av landstrøm, med den risikoen det innebar ved strømbrudd. I tillegg til økt driftssikkerhet på sjømerkene blir det også lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Totalt har prosjektet i Oslofjorden kostet 200 millioner kroner.