Gå til innhold
Annonse

Samferdselsdepartementet gir Hurtigruten medhold

Hurtigruten. Arkivfoto
Hurtigruten. Arkivfoto
Annonse

Samferdsesdepartementet har kommet til et nytt og endelig vedtak, hvor de stiller seg bak Kystverkets konklusjon om at Kristiansund og Nordmøre havn har overfakturert havnebrukerne. Det skriver Hurtigruten i en pressemelding. 

Departementet slår fast at anløpsavgiften kun kan dekke visse spesifikke kostnader, ikke store deler av havnens driftskostnader, samt slår fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, fullt ut kan overprøve havnens vurderinger.

Avgiften skal drives etter selvkostprinsippet, og kan kun dekke visse utgifter kommunene har til å sikre fremkommelighet i kommunalt farvann. Sammen med KPMG har Hurtigruten avdekket at havner har krevd inn alt for høy anløpsavgift og blant annet har brukt avgiften til å dekke rene driftskostnader.

En seier for hele sjøfarten

- Dette er en seier for hele sjøfarten, og vi er glade for at Kystverket har tatt tak i denne alvorlige saken og at de får støtten de trenger fra departementet. Vi forventer nå at de aktuelle havnene aktivt tar kontakt med oss for å rette opp i dette. De har hatt flere år på seg til å sørge for at loven følges, uten å ta grep. Nå er tiden inne, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam i meldingen.

I følge meldingen vil det for Kristiansund og Nordmøre dreie seg om 18 millioner kroner som skal tilbakebetales til Hurtigrturen.

I 2014 vant rederiet frem i den såkalte Stranda-saken,hvor Stranda Hamnevesen, etter å ha rettet sine feil, reduserte anløpsavgiften med nesten 80 prosent og betalte tilbake flere millioner kroner i for mye innkrevd avgift.