Gå til innhold
Annonse

Salgsgevinster bidro sterkt til overskudd hos Utkilen

Ill.foto: Bergstraum. Foto: Ship-Hunters
Ill.foto: Bergstraum. Foto: Ship-Hunters
Annonse

Salget av to seilende kjemikalietankskip og åtte nybyggingskontrakter i datterselskapet Stream Tankers, bidro sterkt til plussresultat hos Utkilen Group i Bergen.

På konsernbasis fikk rederiet et resultat etter skatt på 25,2 millioner euro i 2014. Inkludert i dette resultatet er en salgsgevinst på 33,1 millioner euro, hvorav 19,6 millioner tilfalt Utkilen. Dette resultatet omfatter også et valutatap på 6,1 millioner euro.

Markedsutviklingen i Utkilens kjernemarked viser positiv utvikling i året som gikk, men driftsresultatet før avskrivninger og salgsgevinster svekket seg fra 17,6 millioner euro i 2013 til 15 millioner i 2014. Men resultat etter skatt bedret seg altså fra to til 25,2 millioner euro, hvilket altså kan tilskrives salget av de 10 knappe 20.000 dwt kjemikalietankskipene i Stream Tankers. Rederiets eierandel i Stream Tankers utgjør 60 prosent.

Utkilen-konsernet er på tross av et flerårig elendig kjemikalietankmarked bunnsolid med en bokført egenkapital på 93,6 millioner euro, tilsvarende 846 millioner kroner. Salget av Stream Tankers-flåten bidrar sterk til den solide kapitalsituasjonen.

I januar 2015 solgte Utkilen sine eierandeler i tre kjemikalietankere som var eid i fellesskap med Rederiet Stenersen AS i Bergen, og i februar i år ble MT «Kilstraum» på 6.005 dwt, bygget i 1999, innkjøpt.

Fraktratene i rederiets fartsområder bedret seg noe i 2014 i forhold til året før. Det ventes en moderat vekst i industriproduksjonen i Europa i 2105. Fordi det er svært få nybygg i ordre i rederiets segment, tror styret det vil gi en gradvis bedring i balansen mellom tilbud og etterspørsel. Styret mener rederigruppen er godt posisjonert for fremtiden. Det begrunner de med at det er bygget opp en langsiktig kontraktsdekning med førsteklasses befraktere, samt en god finansiell posisjon.

Utkilen AS er eid med 95 prosent av Utkilen Holding AS som igjen eies av Ove Utkilen med familie. Styreformann Bjørn Sjaastad eier fem prosent gjennom As Spesialtank.

 

Annonse