Gå til innhold
Annonse
Statens utgangspunkt for søksmålet skal være at det var feil begått om bord på «Sola TS» som var årsaken til at det gikk galt. Foto: Vibeke Blich.
Statens utgangspunkt for søksmålet skal være at det var feil begått om bord på «Sola TS» som var årsaken til at det gikk galt. Foto: Vibeke Blich.

Staten har saksøkt eiere av tankskipet «Sola TS», Twitt Navigation Limited.​ 

Annonse

Dette skriver Bergens Tidende.

Fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» kolliderte 8. november i fjor. Nå vil Bergen tingrett i løpet av 15 rettsdager i september 2020 avgjøre hvem som har skylden for ulykken. I mellomtiden har staten saksøkt eierne av tankskipet. 

Statens utgangspunkt for søksmålet skal være at det var feil begått om bord på «Sola TS» som var årsaken til at det gikk galt.

Det er Regjeringsadvokaten som skal føre saken for staten.

- Partene er uenige om ansvarsfordelingen. Hvordan ansvaret skal fordeles er det opp til retten å ta stilling til i saken som er berammet i Bergen tingrett neste høst. Utover dette ønsker staten ikke å kommentere enkeltheter i saken, skriver Knut-Fredrik Haug-Hustad hos Regjeringsadvokaten i en e-post til BT.

Skal finne skyldige

Havarikommisjonen skal offentliggjøre en ny og langt mer detaljert rapport om ulykken på årsdagen for ulykken, 8. november. Denne er nå ute på høring hos de involverte. Kommisjonens konklusjoner er foreløpig ikke kjent.

Av dokumentene fra Bergen tingrett fremgår det at det gjenstående granskingsarbeidet er en av grunnene til at saken kommer opp for retten først neste år.

Rettssaken skal i utgangspunktet kun fastslå hvem som hadde ansvaret for at det gikk galt. Det kan også tenkes en skyldfordeling, dersom begge parter lastes i større eller mindre grad.

- Det betyr i praksis at retten vil måtte vurdere om kollisjonen skyldes feil på begge sider, og i så fall fastsette en ansvarsbrøk. Hvis retten ikke finner grunnlag for en fordeling i et bestemt forhold, deles skaden likt, skriver Haug-Hustad hos Regjeringsadvokaten til avisen.

Motkrav

Advokaten for tankbåteieren Twitt Navigation Limited, Lars Inge Ørstavik, ønsker ikke å kommentere søksmålet.

Rederiets pressetalsmann Patrick Adamson bekreftet fredag på SMS at staten har fremmet krav mot selskapet som eier tankskipet. Han legger til at de er uenig i dette, og har derfor fremmet et motkrav. Utover det vil han ikke kommentere saken.

Annonse