Gå til innhold
Annonse

Safetec, en av Norges ledende rådgivingsmiljøer innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte, har åpnet nytt kontor i Haugesund.

Annonse

Kontoret ble ånet i begynnelsen av oktober, og er selskapets femte i Norge. 

- Safetec har i mange år jobbet tett med kunder i Haugesund, i første rekke olje-og gass- og verftsindustrien i området. Selskapet vårt er i en vekstfase og vi ønsker å utvide vår portefølje mot andre industrier. Haugesundsregionen er sentral særlig for havnæringene; maritim industri og akvakultur. I tillegg har Safetec en bred portefølje mot både samferdselsindustrien og offentlig sektor. Vi tror at en lokal tilstedeværelse i Haugesund vil styrke vår relasjon til eksisterende kunder og gi oss et godt utgangspunkt for å etablere nye kunder og samarbeidspartnere i området, sier leder for Safetecs virksomhet i Norge, Jorunn Seljelid i en pressmelding.

Med etableringen håper selskapet å styrke sitt lokale nærvær i et område som er viktig for flere av deres kjernemarkeder.

Annonse