Gå til innhold
Annonse
Stena Drillmax Ice
Stena Drillmax Ice
Annonse

Rolls-Royce har så langt i år inngått kontrakter for levering av propulsjonsutstyr til offshorefartøy i det asiatiske markedet for over tre milliarder kroner.

– Den rekordstore ordreinngangen skyldes en bevisst og gjennomført satsing på det asiatiske markedet over mange år, sier Helge Gjerde, direktør for Offshore – Propulsion i Rolls-Royce Marine. – Vår brede produktportefølje sammen med vår omfattende kompetanse innenfor offshore applikasjoner har også vært avgjørende for vår suksess i dette markedet, sier Gjerde.

For bygging av borerigger og boreskip er asiatiske verft dominerende på verdensmarkedet. Rolls-Royce skal de nærmeste tre årene levere propulsjons- og thrusterløsninger for dynamisk posisjonering til mer enn 60 rigger og boreskip. Dette utgjør mer enn 400 store azimuth thrustere og representerer en global markedsandel på opp mot 60 %.
– Spesielt gledelig er det at vår satsing på arktiske propulsjonssystemer nå begynner å gi resultater også i dette markedet, sier Gjerde.
Blant kontraktene er en leveranse av azimuththrustere til Stena Drilling sine nye arktiske boreskip med høy isklasse. Denne kontrakten, som inkluderer opsjon også på et fartøy nummer to, har en samlet verdi på over 400 millioner kroner for Rolls-Royce. Boreskipet er spesialkonstruert for boring i arktiske strøk, noe som setter store krav til thrusterne som skal kunne operere under ekstreme klimatiske forhold. Dette er det fjerde boreskipet Stena har kontrahert i løpet av de siste par årene, og Rolls-Royce skal levere azimuth thrustere til alle. Skipet skal bygges ved Samsung Shipyard i Korea, og skal leveres i 2011.
Rolls-Royce er i ferd med å inngå kontrakt på ytterligere ett boreskip for arktiske strøk. Også dette skal bygges på et koreansk verft for amerikanske interesser.
– Vår lange erfaring med propulsjonssystemer med høy isklasse fra våre bedrifter både i Norge, Sverige og Finland har nok vært avgjørende for den tillit kundene viser oss i dette markedet, understreker Gjerde.

Også i markedet for service- og supplyskip

har det asiatiske markedet en økende betydning for Rolls-Royce Marine.
– Hittil i 2008 har vi inngått kontrakter for integrerte propulsjonssystemer til mer enn 50 skip for asiatiske, amerikanske og europeiske redere for bygging på verft hovedsakelig i Kina, Singapore og Malaysia, sier Gjerde.
Blant de nye kontraktene som er inngått er en kontrakt med det kinesiske verftet Fujian Mawai shipyard for levering av utstyr til en serie på hele 18 offshore supplyfartøy. Kontraktsverdien for Rolls-Royce er på ca 400 millioner kroner. Tolv av fartøyene er bestilt av det amerikanske rederiet Tidewater.

Annonse