Gå til innhold
Annonse
Risikerer bot. Et mindre kvantum hvitfisk ble ikke rapportert ved innseiling i russisk sektor, i følge pressemelding fra Fiskebåt.
Risikerer bot. Et mindre kvantum hvitfisk ble ikke rapportert ved innseiling i russisk sektor, i følge pressemelding fra Fiskebåt.

Den russiske kontrollen av reketråleren “Arctic Swan” er nå avsluttet. Ingen alvorlige forhold er avdekket. Kontrollen viste at fartøyet hadde rapportert korrekt kvantum reker, opplyser administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt i en pressemelding.

Annonse

“Arctic Swan” hadde i tillegg et svært lite kvantum hvitfisk i fryserommet. Fisken tilhørte mannskapet og var fisket i norske farvann på en tidligere fangsttur. Denne fisken var ikke innrapportert ved innseiling til russisk sone. Rederi og skipper risikerer en bot for disse forholdene. Gjennomføringen av kontrollen har tatt svært lang tid, men ble gjennomført i en god atmosfære.

Takker konsulatet i Murmansk

Daglig leder i Arctic Swan AS, Einar Jan Remøy, berømmer det norske konsulatet i Murmansk som har vært til stor hjelp, og vil på vegne av rederi og mannskap takke for bistanden de har fått. 

–Takk også til et tålmodig og dyktig mannskap og skipper. De har taklet også denne situasjonen svært godt. Målet nå er nødvendig vedlikehold av hovedmotor, og komme raskest mulig i fiske igjen, sier Remøy.

Skipper Gert Sandvik ombord i “Arctic Swan”, sier at han jeg gjerne skulle vært denne erfaringen foruten, men takker for all hjelp de har fått.

- Jeg vil rette en stor takk til Norges generalkonsulat i Murmansk, og spesielt konsul Astrid Nærum, for uvurderlig bistand under oppholdet i Murmansk, sier Sandvik. 

Russisk rulett

Fiskebåt har bistått rederiet underveis i prosessen. Administrerende direktør Audun Maråk uttrykker lettelse over at fartøyet nå har fått seile fra Murmansk, men mener at saken illustrerer at det er behov for ytterligere dialog mellom norske og russiske myndigheter. 

-Under kontrollen ble skipper stilt spørsmål og presentert for et regelverk som viser at det er behov for langt bedre informasjonsutveksling.  Norske og russiske myndigheter må skape gjensidig klarhet i regelverket av hensyn til fiskerne i Barentshavet. I dag er det russisk rulett for norske fiskere å fiske norske kvoter i russisk farvann. Slik kan vi ikke ha det, sier Maråk.

“Arctic Swan” har et mannskap på 17 personer.

Annonse