Gå til innhold
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Landinger av fisk fra norske fartøy økte med 1,4 milliarder kroner i 2018, og passerte for første gang 20 milliarder kroner. Det viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet.

På tross av at viktige fiskeslag som torsk og hyse og pelagiske arter som sild og makrell hadde en merkbar nedgang i landet kvantum, har samlet fangstmengde økt. Kombinert med generelt gode priser ga dette rekord i fangstverdi i fjor.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet.

Illustrasjon: Fiskeridirektoratet
Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

Oppgang i pelagisk sektor

Etter en nedgang i de foregående år opplevde pelagisk sektor en oppgang i 2018, både i landet kvantum og utbetalt verdi. På tross av nedgang i landet kvantum av viktige fiskeslag som sild og makrell økte det totale kvantumet innen pelagiske fiskerier. Det er spesielt landinger av lodde som sørger for økningen i kvantum og den gode prisutviklingen på makrell og kolmule som fører til en økning i utbetalt verdi innenfor pelagisk sektor i 2018 viser tallene.

Nedgang i landet kvantum torsk og hyse

Fangst av torsk og hyse hadde en kraftig nedgang i 2018 på henholdsvis 10 og 18 prosent, mens fangst av sei hadde en økning på 13 prosent. En prisøkning på både torsk og hyse fører likevel til at totalverdien innenfor torskefiskeriene har holdt seg stabil fra 2017 til 2018. Torsk og torskeartet fisk står med sine 10 milliarder for rundt halvparten av totalverdien i norske fiskerier i fjor.

Illustrasjon: Fiskeridirektoratet
Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

Kraftig økning i landinger av reke

Landinger av reker mer enn doblet seg fra 2017 til 2018. Landet kvantum var på like over 28 tusen tonn. På tross av en prisnedgang på 6,5 prosent, ble totalt utbetalt verdi nesten doblet,  og endte på over 1 milliard kroner.

Kombinert med økt verdi på krabbe og kongekrabbe gjør dette at den totale fangstverdien for hovedgruppen skalldyr, bløtdyr og andre pigghuder endte på like under 2 milliarder, noe som er en økning på 50 prosent fra 2017.