Gå til innhold
Ingen problem med å treffe hullet. Nautikkstudentene Arve Kvalsvik, Christian Remøy og Marius Remøy har undersøkt interessen for Stad Skipstunell. Her tester de selv tunellen i skipsmanøversimulatoren ved Høgskolen i Ålesund. Foto: Høgskolen i Ålesund
Ingen problem med å treffe hullet. Nautikkstudentene Arve Kvalsvik, Christian Remøy og Marius Remøy har undersøkt interessen for Stad Skipstunell. Her tester de selv tunellen i skipsmanøversimulatoren ved Høgskolen i Ålesund. Foto: Høgskolen i Ålesund

Søkertallene til høyere utdanning ble offentliggjort fredag. Tallene viser at andelen studenter som ønsker en maritim karriere er rekordhøy.

Søkertallene til de mest populære maritime studieretningene har økt med 35 prosent, sammenlignet med fjoråret. Samlet sett, har antallet søkere til maritime studieretninger økt med nesten ti prosent. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, er fornøyd med resultatet. 

– Dette er veldig gode tall. Vi har vært og er en av verdens fremste sjøfartsnasjoner og det skal vi også fortsette å være. For å ivareta og styrke rollen vår som sjøfartsnasjon globalt, er det vårt ansvar å lede an, heve standarder og flytte grenser for hva som er mulig. For å lykkes med dette, er vi avhengige av å være en attraktiv arbeidsplass for unge talenter, sier han.
Maritim ledelse og business er studieretningene med størst økning i søkertall. Skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og Shipping Management ved NTNU Ålesund, har en økning på henholdsvis 37 og nesten 34 prosent i søkermassen.

Jenter vil lære maritim ledelse

I tillegg til å sette en generell søkerekord, avslører årets tall for Maritim ledelse og business også en annen rekord. Aldri før har like mange kvinner søkt seg til denne studieretningen. Økningen er på henholdsvis 65 og 46 prosent for Universitetet i Sørøst-Norge og NTNU Ålesund.
– Det maritime har en utrolig bredde av studie- og karriereretninger. Det er en næring med plass til alle og vi jobber hardt for å vise frem disse mulighetene til unge. Derfor er det veldig positivt at vi får et stadig jevnere mangfold av kvinner og menn i næringen. Jeg håper vi kan slå denne rekorden hvert eneste år fremover, sier Karin Gjerløw Høidahl på vegne av Maritim Karriere. Maritim Karriere jobber for å fremme maritime utdannings- og studieretninger ovenfor unge.

Oppsummering av søkertall til universitet og høyskoler:

                                                                                                 2020        2021       Endring
Maritim ledelse og business                                        1772        2394      + 35,1 prosent
Maritime ingeniørfag                                                      3787       3538        – 6,6 prosent
Maritime operative fag                                                   1549       1832       + 18,3 prosent
Samlet endring for maritime studieretninger      7108       7764         + 9,2 prosent