Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: L. Shyamal via Wikimedia Commons
Illustrasjonsfoto: L. Shyamal via Wikimedia Commons

Stortinget har gitt regjeringen grønt lys for å delta i en fortrinnsrettet emisjon i forbindelse med Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine. 

Annonse

Det fremgår av en børsmelding tirsdag. 

- Vi er svært tilfreds med at et samlet storting ser den strategiske betydningen kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine vil ha for Kongsberg Gruppen og for norsk maritim industri. Kjøpet vil styrke selskapets virksomhet betydelig og vil være verdiskapende for Kongsberg Gruppens aksjonærer over tid, uttaler Eivind Reiten, styreleder i Kongsberg Gruppen i meldingen. 

Stortinget har godkjent at staten, representert av Nærings – og fiskeridepartementet deltar i den varslede fortrinnsrettsemisjonen med statens proratariske andel. Staten sitter i dag på 50,001 prosent av aksjene i industrikonsernet. Stortinget setter som vilkår for deltakelse at misjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige samt at det ikke fremkommer ny vesentlig informasjon frem mot generalforsamlingen som skaøl behandle kapitalforhøyelsen.

I innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, som er forventet senere i år, vil det komme mer informasjon om emisjonen. Det vil også publiseres et prospekt før tegningsperioden starter. 

Les også:
Annonse