Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Annonse

For å sikre rekruttering og opplæring av norske sjøfolk som arbeider i konkurranseutsatt innenriksfart, ble det i 1994 innført en ordning for lønnsrefusjon for mannskap på norskregistrerte skip. Siden den gang har ordningen bare økt i omfang. Fra fjerde termin i år blir det innført et makstak for nettolønnsordningene.

Følgene av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett medfører endringern i regelverket for refusjonsordningen. – For å begrense ytterligere vekst for de samlede utgiftene, ble det fra 1. juli 2008 innført et tak på nettolønnsutbetalingene på 198 000 kroner per sysselsatt, som tilsvarer en årslønn på om lag 500 000 kroner, forklarer Kari Anne Petersen som er faglig ansvarlig for refusjonsordningen i Sjøfartsdirektoratet. – Ved søknad i nettolønnsordningen gir det utslag i at det maks kan søkes om 33 000 kroner per sjømann i terminen, sier hun.

Les hele artikkelen fra Navigare her.

Annonse