Gå til innhold
Annonse

Reforhandlet avtale om overtakelse av Fosen Holding

Styreforman i Bergen Group ASA, Magnus Stangeland. I bakgrunnen prosjektet "Ruggen IV"
Styreforman i Bergen Group ASA, Magnus Stangeland. I bakgrunnen prosjektet "Ruggen IV"
Annonse

Bergen Group har oppnådd enighet med eierne av Fosen Holding om endelige betingelser for Bergen Groups overtakelse av Fosen Holding, som implisitt også innebærer overtakelse av Fosen Yards. Kjøpesummen reduseres fra NOK 200 millioner til NOK 180 millioner.

– Vi er svært glade for å ha kommet i mål med forhandlingene, sier styreformann i Bergen Group, Magnus Stangeland. – Med Fosen Yards som en del av konsernet inkluderes goe fasiliteter og høyt kompetent personell, samt langsiktig kontraktsportefølje. I tillegg får vi større dekning langs norskekysten og Landskronavarvet i Sverige med et svært kompetent miljø som etter våre planer kan videreutvikles til et spesialistmiljø for offshore-moduler. Fosen har også et eget designmiljø som gir spennende muligheter for utvikling og design av fremtidens offshore-fartøy.
Bergen Group inngikk den 8. mai 2008 en avtale med eierne i Fosen Holding om kjøp av 100 % av aksjene i Fosen Holding. Kjøpesummen var fastsatt til NOK 200 millioner. Etter nye forhandlinger har partene blitt enige om å redusere kjøpesummen fra NOK 200 millioner til NOK 180 millioner. Oppgjøret skal skje i form av 90 millioner kroner i aksjer i Bergen Group til en kurs på NOK 26 per aksje, samt NOK 90 millioner i kontantvederlag. Samtidig har Bergen Group inngått en avtale med BOA Offshore AS, kjøper av bygg nr. 83-86 fra Fosen Yards, som innebærer en reduksjon av kontraktssummen for hvert av de fire skipene med NOK 6,25 millioner. Bergen Group vil bistå BOA Offshore med å skaffe nødvendig byggelånsfinansiering. Hvis dette ikke løses innen avtalt tid, har Bergen Group rett til å tre inn som deleier i skipene.
Bergen Group forventer at kjøpet av Fosen vil gi økt omsetning og økt resultat i fremtiden. For 2008 forventes en omsetningsøkning på ca. 1,1 mrd. kroner og en økning i resultat før skatt på 15 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2009 og 2010 forventes å bli ca. 1,5 mrd. kroner i omsetning og en økning i resultat før skatt på mellom 40 og 60 millioner kroner.
– Fosen gir oss en størrelse og bredde innen spesialskipssegmentet som gir strategiske og operasjonelle fordeler, sier Roger Simmenes, konsernsjef i Bergen Group. – Foruten operasjonelle fordeler som administrative synergier og bedret forhandlingsmakt overfor underleverandører, så vil den utvidete kapasiteten gi økte markedsmuligheter og bedre tilgang til finansiering, sier Simmenes.
Offshore-området vil også få et løft gjennom oppkjøpet. – Vi ser store muligheter ved å utvikle Landskronavarvet i Sverige fra et skrogverft til et strategisk posisjonert offshore-verft. Dette vil gi positive synergier innen offshoreområdet, avslutter Simmenes.
Bergen Groups overtakelse av aksjene i Fosen Holding er godkjent av styrene i Bergen Group ASA og Fosen Holding og vil få regnskapsmessig virkning fra 16. juli 2008. Det anslås at transaksjonen vil gi Bergen Group en økt ordreserve på ca. 4,5 milliarder kroner.


Bergen Group er et maritimt industrikonsern med fokus på offshore-næringen og krevende spesialskip. Med hovedkontor i Bergen har konsernet 1650 medarbeidere langs norskekysten fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør. Konsernet har spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi. Bergen Group er notert på Oslo Børs med ticker BERGEN.

Annonse