Gå til innhold
Annonse
"Sea Falcon", søsterskipet til "Sea Spark" pg "Sea Spear".
Annonse

Så vel plattformforsyningsskipene som ankerhåndteringsflåten i det John Fredriksen-dominerte forsyningsskipsrederiet Deep Sea Supply Plc ASA på Kypros merker den raskt økende ratenedgangen for alle typer offshoreservice skip. I en rapport til Oslo Børs viser tallene for oktober vesentlig svekkelse i forhold til situasjonen i september.

I oktober seilte de 18 PSV-skipene inn brutto ca. 11.600 dollar pr. skip per dag, mot 13.000 dollar måneden før.  AHTS-flåten som omfatter 14 skip hadde en gjennomsnittlig bruttoinnseiling pr.skip pr. dag på US –dollar 12.100 i oktober, mot 14,700 i september.

Oktober-tallene var negativt berørt av at fire AHTS-er og to PSV-skip i Brasil var blokkert i oktober, og derfor ikke opererte under sine tidligere befraktningsavtaler.

Syv PSV-er var engasjert på bare-boat-avtaler mens like mange lå i såkalt «kaldt opplag og var ikke med i oversikten over inntjeningen i oktober.

Ni AHT og 12 PSV er eid 50 prosent av Deep Sea Supply gjennom DESsWSBTG I