Gå til innhold
Annonse
Hundre kroner her og hundre kroner der, det blir fort penger av det ja. ESA har den gunstige norske ordningen med lavere selskapsskatt for rederiene til vurdering. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank
Hundre kroner her og hundre kroner der, det blir fort penger av det ja. ESA har den gunstige norske ordningen med lavere selskapsskatt for rederiene til vurdering. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank
Annonse

Norge har en særordning for beskatning av rederivirksomhet.

Ordningen gir lavere skatt for skipsfarten og beregnes ut fra skipenes nettotonn. Dette prinsippet er omstridt og gjør at skattenivået for rederiene ligger betydelig lavere enn den ordinære selskapsskatten på 25 prosent.

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i sin tid den norske ordningen for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2016. Nå har ESA akseptert en seks måneders forlengelse om fortsatt lavere beskatning av rederivirksomhet.

Norske myndigheter ønsker å forlenge eksisterende avtale med ti år. ESA har problemstillingen til vurdering og forlengelsen på seks måneder gjør det mulig å videreføre dagens system mens ESA fullfører vurderingen.