Gå til innhold
Annonse
Annonse

Red Rock og StepChange går sammen for å styrke posisjonen innenfor digitalisering av marine, energi, industri og transport. Det fremgår av en pressemelding fra selskapene. 

-Vi satser videre på smart, fjernstyrt og robotisert utstyr, autonome delløsninger samt smarte og robotiserte operasjoner sier administrerende direktør i  i StepChange, Øyvind Mydland og administrerende direktør i Red Rock Christoffer Jørgenvåg. Markedet fremover vurderes som interessant for utstyr og nye operasjonsformer med betydelig lavere OPEX og redusert bemanning, sier de to.

Dette leverer selskapene

Red Rock leverer digitalisert lasthåndteringsutstyr med fjernstyring og autonom operasjon, IT løsninger for persontransport og softwareutvikling for operasjon og logistikk. StepChange er et konsulentselskap som arbeider mot energiselskaper med å få effekt av digitalisering og leverer en integrert softwareplattform/3D modell for effektivisering av arbeid og bruk av kunstig intelligens.Selskapene utfyller hverandres kompetanse og løsninger og går nå sammen for satsing på videre vekst.

Mer effektiv ressursutnyttelse

Bruk av robotiserte løsninger, nettverksbasert distribuert arbeid, samhandling, operasjonssentre samt helhetlige integrerte løsninger og nye forretningsmodeller gir grunnlag for en langt mer effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser i økosystemet.