Gå til innhold
Annonse
Kjell Ove Hatlem og Lars Jacob Ellingseni Norled var blant 150 norske næringslivsledere som besøkte India nylig
Kjell Ove Hatlem og Lars Jacob Ellingseni Norled var blant 150 norske næringslivsledere som besøkte India nylig

Sammen med Statsminister Erna Solberg, og en rekke andre norske næringslivsledere, besøkte viseadministrerende direktør Lars Jacob Ellingsen i Norled,  India nylig -  Vi opplevde stor interesse for våre tekniske løsninger, forteller Engelsen til Skipsrevyen.

Annonse

Som en av landets største fergeoperatører, og den fjerde største i verden innen hurtigbåt, var Engelsen til stede for å fortelle hvordan Norled gjennom kontinuerlig innovasjon i samarbeid med sterke norske og utenlandske teknologipartnere, en sterk norsk verftsnæring og fremoverlente norske myndigheter har lykkes med å skape grunnlag for en betydelig grønnere næring innen ferje og hurtigbåter.

- Jeg vil berømme myndighetene for et veldig godt arrangement, der vi opplevde å bli svært godt mottatt. Vi opplevde også stor interesse for våre tekniske løsninger, spesielt med tanke på miljø. Jeg tror det er rett det som ble sagt ved innledningen til konferansen, at selv om Norge er et lite land så kan vi gjennom teknologi og kompetanse bidra vesentlig til bærekraftig vekst i India, sier Engelsen til Skipsrevyen.

Viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled Foto: Marianne Frønsdal.
Viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled Foto: Marianne Frønsdal.

Underutviklet maritim sektor

Han opplever den maritime sektoren i India som underutviklet, med et stort potensiale. Det å flytte persontransport og gods fra overfylte veier til sjø, vil i seg selv gi en betydelig miljøeffekt, som blir vesentlig forsterket gjennom nullutslippsteknologien som er utviklet.

- Jeg opplevde at ikke alle var klar over hvor langt vi har kommet med denne teknologien på kort tid, og tror det var svært nyttig at vi nå fikk gjort en grundig presentasjon, både av de elektriske løsningene, men også av potensialet som ligger i hydrogen. Dette spesielt ettersom India nå gjør store strategiske grep innenfor maritim transport, fremholder Engelsen .

Han tror dette kan gi opphav til forretningsmuligheter, spesielt for leverandørindustrien. For sin egen del er Norled i en fase der de primært kartlegger muligheter som kan oppstå med bakgrunn i den teknologiske posisjonen de har opparbeidet seg.

- Potensialet i India kan være stort, men det forutsetter et virkemiddelapparat fra norsk side som bidrar til å balansere ut risiko. Her er det avgjørende at myndighetene kommer raskt på banen.

Tillit og fleksibilitet

Under innlegget benyttet Engelsen anledningen til å berømme den norske maritime klyngen, som han mener har en helt spesiell og fremtidsrettet struktur, der tillit og fleksibilitet legger til rette for innovasjon.

- Suksessen med MF «Ampere» springer ut av denne klyngen, og jeg er trygg på at vi vil oppleve det samme i forhold til Hydrogen. Jeg mener den maritime klyngen har potensiale til å bidra vesentlig til den grønne omstillingen i norsk næringsliv, og Norleds uttalte ambisjon er å være en pådriver for dette innenfor vår sektor.

Les også:
Annonse