Gå til innhold
Annonse
- Vi er både stolte og ydmyke over den tilliten KGJS viser oss, sier Geir Sekkesæter, administrerende OSM Arendal. Foto: Sigbjørn Larsen
- Vi er både stolte og ydmyke over den tilliten KGJS viser oss, sier Geir Sekkesæter, administrerende OSM Arendal. Foto: Sigbjørn Larsen

OSM Maritime (OSM) skal overta driftsansvaret for i alt 37 skip som i dag drives av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS). Dermed befester OSM sin posisjon som Norges største aktør innenfor fleet management. 

Annonse

Når det anerkjente og tradisjonsrike rederiet KGJS nå velger å overlate driften av skipene til OSM, gjøres det på en måte som ivaretar både kontinuitet, kompetanse og kvalitet. heter det i en pressemelding. 

Med virkning fra 3. august i år vil de nær 30 medarbeiderne som i dag arbeider i KGJS Fleet Management fortsette i det nyetablerte OSM Bergen, et selskap heleid av OSM. I tillegg vil også de rundt 1 300 sjøfolkene i KGJS bli overført til OSM. 

- Vi er både stolte og ydmyke over den tilliten KGJS viser oss gjennom den avtalen som nå er inngått. Dette er et kvalitetsrederi med svært dyktige medarbeidere og førsteklasses skip, sier Geir Sekkesæter, administrerende OSM Arendal. 

- Vi gleder oss over at vi gjennom denne avtalen også blir en del av den maritime klyngen i Bergen, et av verdens ledende shippingmiljøer. Akkurat som vi er stolte over den rollen vår hjemby Arendal har spilt i norsk sjøfartshistorie, er vi glade for at vi snart kan kalle Bergen for vårt andre hjem i Norge, legger Sekkesæter til. 

600 fartøyer

Denne avtalen vil styrke OSMs posisjon i Norge, særlig i bulk- og tanksegmentet. OSM Bergen vil fra starten av få ansvaret for driften av i alt 37 skip som i dag inngår i KGJS-flåten, og som en del av OSM-gruppen vil det nye selskapet få ytterligere vekstmuligheter. Virksomheten i Bergen vil bli ledet av Ole-Johan Haahjem som i dag er CEO i KGJS Fleet Management. 

- Vi ser frem til å ønske både de mange dyktige ansatte fra KGJS og selskapets kunder velkommen til OSM Bergen, og vi vil tilrettelegge overgangen for å ivareta den løpende virksomheten på beste vis. Disse ansatte er helt avgjørende for at vi skal møte fremtidens utfordringer, og vi er opptatt av å trekke på deres erfaring, kunnskap og kompetanse til stadig å forbedre våre tjenester, sier Sekkesæter, mens han minner om det som skal kjennetegne OSM, «It’s all about people.» 

Geir Mjelde, administrerende direktør i KGJS, deler ønsket om kontinuerlig utvikling og forbedring: 

- Shipping står overfor store utfordringer knyttet til teknologi og nye krav for å ivareta miljøhensyn. Større enheter med spesialistmiljøer og dybdekunnskap vil ha bedre forutsetninger for å møte disse utfordringene. Den ekspertisen vi over år har bygget opp i KGJS, vil sammen med det anerkjente driftsmiljøet i OSM gi KGJS de beste muligheter for å møte fremtidens krav og utfordringer, fremholder Mjelde. 

Samlet vil OSM nå bli ansvarlig for henholdsvis teknisk drift og bemanning av 600 fartøyer, hvorav driften av over 100 skip ivaretas fra Norge. 

Annonse