Gå til innhold
Annonse
Annonse

Oljedirektoratet oppga at gjennomsnittlig produksjon per dag i april 2008 var på ca. 2.034.000 fat olje, ca. 278.000 fat NGL (Natural Gas Liquids) og 77.000 fat kondensat, totalt 2.390.000 fat væske.

I april ble det produsert 19,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalentar (Sm3 o.e). Dette er 1,4 millioner Sm3 o.e. mindre enn i samme måned i 2007.

Tidsrom

Olje
(mill. Sm3)

Gass

(mrd. Sm3)

Kondensat

(mill. Sm3)

NGL

(mill. Sm3)

SUM

(mill. Sm3 o.e.)

April 2008

9,7

8,5

0,4

1,3

19,9

April 2007

11,3

8,3

0,3

1,5

21,3

Differanse

-1,6

0,2

0,1

-0,2

-1,4

Statfjord C, Statfjord Nord, Statfjord Sør og Sygna var nedstengt 21 dager iht plan, og Ula og Tambarfeltene var nedstengd i 8 dager for å forberede innkopling av en ny gassmodul.

Så langt i 2008 er gjennomsnittlig oljeproduksjon per dag vel 2,1 millioner fat. Den totale petroleumsproduksjonen de fire første månedene i år er ca. 84,2 millioner Sm3 o.e. Dette er 0,8 millioner Sm3 o.e. mer enn i samme periode i 2007.

Tidsrom

Olje
(mill. Sm3)

Gass

(mrd. Sm3)

Kondensat

(mill. Sm3)

NGL

(mill. Sm3)

SUM

(mill. Sm3 o.e.)

Jan–apr 2008

40,6

36,5

1,4

5,7

84,2

Jan–apr 2007

<

span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">45,2

31,3

1,1

5,8

83,4

Foreløpige produksjonstall for mai 2008 viser gjennomsnittlig dagsproduksjon på ca. 2,110 millioner fat olje og 0,371 millioner fat NGL og kondensat.

Kilde: OD.