Gå til innhold
Annonse
"Øytind" har en loa på 69,86 m og bredde 12,00 m. Bruttotonnasjen er på 1747 med lasteromskap. på 1800 m3.
Annonse

Brønnbåten “Øytind” av AAS 1802 ST design er i dag overlevert fra Aas Mek. Verksted til Bømlo Brønnbåtservice.

Nybygget er utstyrt og arrangert for føring av levende fisk i lukket og semi lukket med UV rensing system uten utslipp av ubehandlet vann under transport, ved lossing o.l., samt transport i vanlig åpen brønn. Videre er båten arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet kan trykklosse med en trykkhøyde på opptil syv meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsila 8L20 på 1600 kW ved 1000 o/min. koblet til et Scana Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av 2 stk. Wärtsila 6L20, hver på 1055 kW, samt et havneaggregat type Scania type DI 13 75 M på 199 kW. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell for og akter, hver på 300 kW av type Brunvoll.

Omtalen av skipet kan du lese I Skipsrevyen 7/2015. Deadline for den utgaven er 14. oktober.