Gå til innhold
Annonse
"Deep Sea Metro 1".
Annonse

Odfjell Drilling i Bergen har startet boring med det deleide boreskipet “Deep Sea Metro 1” utenfor kysten av Vietnam, på kontrakt med det statlige VietGazprom.

Kontrakten gjelder for 20 uker og har en beregnet verdi på 40 millioner US-dollar. Området det bores i ligger i blokkene 130 og 131. Kontrakten innbefatter også opsjon for to brønntestingsoperasjoner som er beregnet til å vare i 90 dager for hver brønn.

MS «Deep Sea Metro 1» eies av Golden Close Maritime Corp. Ltd., som igjen eies av Deep Sea Metro Ltd. Sistnevnte er et joint venture mellom Metro Exploration (60 prosent) og Odfjell Drilling på Bermuda (40 prosent). Odfjell Drilling i Bergen har management for skipet og et tilsvarende søsterskip.