Gå til innhold

Ocean Yield kjøper fartøy for 3,2 milliarder kroner

«Lewek Connector». Foto: Harald Valderhaug
«Lewek Connector». Foto: Harald Valderhaug

Inngått avtale om å investere i flere fartøy. 

Ocean Yield har inngått en avtale om å investere i flere fartøy, med en total kjøpspris på 380 millioner dollar, fremgår det av en melding onsdag denne uken.  

Fartøyene har en snittalder på om lag 5 år, og vil bli satt på 10-årige bareboat-kontrakter med kjøpsopsjoner ved slutten av kontraktsperioden.

I tråd med investeringspolitikken

- Investeringen er på linje med Ocean Yield sin investeringspolitikk, skriver selskapet i meldingen.

Gjennomføring av investeringen er betinget av enighet rundt full dokumentasjon, opplyses det.

Investerer i oljeservice og shipping

På Ocean Yields hjemmeside beskriver selskapet seg som “The dividend yield company”. 

Ocean Yield er et skipseiende selskap, med en diversifisert portefølje av moderne skip. Selskapets flåte består av 68 skip på langsiktige kontrakter, innenfor segmenter som produkt- og kjemikaliefartøy, tørrbulkskip, containerfartøy, råoljetankskip, skip for frakt av biler, gasstankere og oljeservicefartøy.

Skipene leies ut på langsiktige kontrakter.