Gå til innhold
Willie Wågen er innleid som prosjektleder for det nye katapultsenteret. Asbjørn Halsebakke fra The Switch er interimstyreleder. Foto: NCE Maritime Cleantech
Willie Wågen er innleid som prosjektleder for det nye katapultsenteret. Asbjørn Halsebakke fra The Switch er interimstyreleder. Foto: NCE Maritime Cleantech

Willie Wågen er innleid som prosjektleder for et nytt katapultsenteret som skal tilby testlokaliteter for ny, grønn teknologi for virksomheter fra hele landet. Dett vil kunne komme både skipsfart og havbruk til gode.

Det nye katapultsenteret vil bestå av flere fysiske lokasjoner i Sunnhordland og Haugalandet.

- Det er bare min tredje dag i ny jobb i dag, sier Wågen blidt til Skipsrevyen, og tilføyer at avtaler mellom bedriftene og stiftelsen av selskapet er det som står på agendaen frem til jul. Først fra 1. januar vil selskapet etter planen være operativt.

Bærekraftige energisystem

Det nye senteret skal spille en viktig rolle for bærekraftige energisystem og for offgrid-applikasjoner, både for fartøy, havbruk og landbasert industri, opplyser NCE Maritime Cleantech som leder etableringen av det nye katapultsenteret for Siva. Ellers på eiersiden finner vi; Unitech, The Switch og Bergen teknologioverføring. Flere er involvert, blant annet Høgskulen på Vestlandet, UiB og rederiene Norled, Solstad og Knutsen OAS Shipping.

- De stiller utstyr til disposisjon for testing av nye og grønne energiløsninger. Fordelen for rederne er da at de får lære om ny teknologi og får tidlig sett om dette er lønnsomt, sier Wågen til Skipsrevyen.

Hege Økland, administrerende direktør i NCE Maritime Cleantech. Arkivfoto: Blue-C
Hege Økland, administrerende direktør i NCE Maritime Cleantech. Arkivfoto: Blue-C

Wågen vektlegger at det nye katapultsenteret skal gjøre veien fra nytt produkt og ut i markedet, litt lettere. Det er en fordel å kunne teste produktet i et system i form av en testlab for energiløsninger på sjø og land.

Fem sentre på plass

Etableringen av nasjonale katapultsentre i Norge kom i kjølvannet av suksessen disse sentrene har hatt i England. I dag er det totalt fem nasjonale katapultsentre i Norge, forteller Wåge. Blant dem er SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Elkem AS.

- Dette er et senter vi har jobbet med i lengre tid for å få bli en del av. Når vi skal utvikle nye, grønne løsninger trenger vi rask innovasjon, og få ned risikoen, det klarer vi når vi får med økt tilgang til bedrifters testfasiliteter. Dette senteret strategisk viktig for oss, sier Hege Økland i NCE Maritime Cleantech.