Gå til innhold
«Ragnhild Hatland», nytt fiskebåtdesign fra Båt og Motorservice i samarbeid med Marin Design og fiskebåtrederiet Hawi. Illustrasjon: Marin Design
«Ragnhild Hatland», nytt fiskebåtdesign fra Båt og Motorservice i samarbeid med Marin Design og fiskebåtrederiet Hawi. Illustrasjon: Marin Design

Båt og Motorservice AS har den siste tiden vært opptatte med å utvikle en helt ny serie fiskefartøy i tett samarbeid med de lokale aktørene Marin Design og fiskerederiet Hawi AS. Serien har fått navnet Vest Njord, og er tenkt levert i 36, 43 og 50 fots lengde og er et samarbeid med Båt og Motorservice, Marin Design og Viteq.

Rederiet har utfordret både verft og designere for å sette en ny standard når de nå har valgt å bestille ny båt med lengde 14,99 meter av oss. Forutsatt positivt svar på søknad som er inne til behandling hos Enova, vil båten som har fått navnet  bli utstyrt med hybriddrift og 2x sterndrive som fremdriftssystem. «Ragnhild Hatland» vil bli en revolusjon for vår drift, og er tenkt satt inn i fiske med snurrevad og not, heter det i en melding fra selskapet.

- Om vi får støtte til å bygge dieselelektrisk med to fremdriftssystemer skal det godt gjøres å ende opp i fjæresteinene med denne båten, smiler reder og skipper Remi Hatland.

- Vi har hatt tett samarbeid med verftet da vi fikk bygd en tidligere båt, og når vi nå fikk tilgang på rettigheter for å drive en 14,99 meter lang båt er det nå vår intensjon å optimalisere
hovedverktøyet for vår drift, legger Nils A. Williksen i Hawi til.

Ståle Ramstad i rederiet mener det vil være et stort steg inn i det grønne skiftet om «Ragnhild Hatland» får ønsket fremdriftssystem.

- Vi håper Enova ser sin besøkelsestid og blir med på denne revolusjonen hvor det legges til rette for gjenbruk og effektiv bruk av energi, sier han.

Hawi sitter i dag med en torskekvote på cirka 550 tonn, en sildekvote på cirka 1000 tonn, rundt 600 tonn sei, 800 tonn hyse og et par makrellkvoter fordelt på fartøyene «Signal», «Aud Williksen» og kommende

Tor Erik Lysø, hoveddesigner (Båt og Motorservice), Per-Ole Holm Marin Design) og Rune Olsen (Viteq) samarbeider om nytt fiskebåt-design. Foto: Snippen Media
Tor Erik Lysø, hoveddesigner (Båt og Motorservice), Per-Ole Holm Marin Design) og Rune Olsen (Viteq) samarbeider om nytt fiskebåt-design. Foto: Snippen Media

«Ragnhild Hatland».

Viteq AS ved Rune Olsen har imøtekommet verftets ønsker og satt sammen hybridløsningen som er ønsket ombord.

- Det er et bra engasjement og en bredt sammensatt kompetansegruppe hvor alle har fått sagt sitt som presenterer denne nye serien båter. Vi må skape verdier ved hjelp av lokale partnere, kompetansen
er høy i regionen og Viteq har som mål å være delaktig i det grønne skiftet på alle områder hvor vi er representert, konkluderer Olsen. Hoveddesigner Per-Ole Holm mener det er artig når slike sterke engasjement kommer fra lokale aktører som vil skape noe.

-. På papiret er jeg designer, men dette hadde ikke blitt noe av uten Tor Erik Lysøs engasjement og innspill underveis. Jeg må dele æren med daglig leder hos byggeverftet, smiler han.
- Men vi kan vel trygt konkludere med at det har vært mange møter og telefoner for å komme i mål. Vi har jobbet ekstra med optimalisering av skrog for energieffektiviteten sin del, legger Ole Holm hos Marin Design til.

Ekstrem arealutnyttelse

Bestillingen som kom til verftet fra rederiet hadde hovedbudskapet ekstrem arealutnyttelse. Med en bredde på 7,30 meter har vi greid å få et lasterom på 90 kubikk ombord i båten. I kvotegruppen 11-15
meter er dette banebrytende. Båten får også sju køyeplasser, noe som gir tre køyer til overs når båten har fulltallig mannskap.

Båten vil gå inn i turnus med fire samt en lærling på hvert skift. De resterende køyene håper vi skoleelever vil fylle store deler av året, vi er opptatt av rekruttering til fiskeryrket. Om vi får bygd «Ragnhild Hatland» med to fremdriftssystemer som planlagt, er det en køye ledig for servicepersonell fra byggeverftet mens båten er i full drift. Den dyreste tidsbruken er når vi ligger ved kai, slår Remi Hatland fast.

Det stilles stadig større krav til reduserte klimaavtrykk, også hos villfanget fisk. En fornying av flåten trengs, ihvertfall på fremdriftssiden. Denne båten vil med planlagt fremdriftssystem bidra til miljøeffektivitet, trivsel, rekruttering og lønnsomhet, slår Nils A. Williksen fast. 
- For oss i Båt og Motorservice er Vest Njord-serien et resultat av verftets erfaringer og tilbakemeldinger fra fiskere gjennom mer enn 30 år. Med Marin Designs kompetanse på skrog og design, er vi sikre på at
dette vil bli veldig bra.Vest Njord er fremtidsrettet med tanke på arbeidsforhold og fasiliteter ombord, og er klargjort for hybridløsninger både med tanke på fremdrift og hotelldrift av båten. «Ragnhild Hatland» er det største prosjektet noensinne for Båt og Motorservice, derfor har vi lagt spesielt vekt på å imøtekomme alle rederiets ønsker i arbeidet med det som forhåpentligvis vil bli vår første hybrid. Byggetid er anslått til rundt 15 måneder.