Gå til innhold
Annonse
Far Sound
Far Sound
Annonse

Farstad Shipping har inngått befraktningsavtaler til en verdi av NOK 330 til 420 mill. avhengig av opsjoner.

For AHTS Far Sound og Far Sword (begge UT712L, 15.900 bhp) er det inngått avtaler med ENI for en periode på 240-260 dager. Skipene skal støtte ENI sitt boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen "Jack Bates" utenfor Indonesia. Oppstart vil være i begynnelsen av oktober.
For AHTS Lady Astrid og Lady Caroline (begge UT712, 13.200 bhp) er det inngått 1 års kontrakt (+1 års opsjon) med Australian Drilling Associates (ADA) på vegne av et konsortium av operatører. Skipene skal støtte et boreprogram med den halvt nedsenkbare riggen " Songa Venus" utenfor Nordvest Australia. Oppstart vil være i begynnelsen av oktober.
De nye befraktningsavtalene sikrer Farstad Shipping fortsatt arbeid tilknyttet de nevnte rigger til bedrede ratenivå.

Annonse