Gå til innhold
Bjørn Aage Hestvik (44) er ny sjef på Sikkerhetssenteret Rørvik. (Foto: Lykt)
Bjørn Aage Hestvik (44) er ny sjef på Sikkerhetssenteret Rørvik. (Foto: Lykt)

Etter en ryddejobb hvor underskudd er snudd til overskudd, overlater Bjørn Egil Sørensen (51) den daglige ledelsen i Sikkerhetssenteret Rørvik til Bjørn Aage Hestvik (44).

Bjørn Aage Hestvik rekrutteres fra egne rekker. Han har bakgrunn som dekksoffiser og er skipperutdannet. 44-åringen bosatt på Rørvik kom fra offshorenæringa til Sikkerhetssenteret for seks år siden, og er klar for nye utfordringer.
– Vi skal fortsette det gode arbeidet vi har startet med digitalisering av hele vår opplæring, sier den nye sjefen.

Fornøyd styreleder
– Styret er meget godt fornøyd med at Bjørn Åge tar denne utfordringen. Samtidig takker vi Bjørn Egil Sørensen for den betydelige jobben han har gjort for selskapet gjennom mange år, sier styreleder Lars Skagemo. Han understreker at Sørensen har vært sentral i arbeidet med å snu underskudd til overskudd.
– Jeg er godt fornøyd med at vi har snudd et betydelig underskudd til et pent overskudd og at vi nå har fått et betydelig bedre fotfeste i havbruksnæringa, sier avtroppende daglig leder Bjørn Egil Sørensen.
Bjørn Egil Sørensen har vært styremedlem i Sikkerhetssenteret Rørvik (SSRAS) siden oppstarten i 2012 og de to siste årene som daglig leder.

Simulatoren viktigere
– Vi har vært dyktige med digitalisering av hele vårt kompetanse- og opplæringsprogram. Da pandemien kom, var vi forberedt og kunne tilby E-læring til kundene. Det har betalt seg i pandemien, sier Bjørn Åge Hestvik. Han understreker at den digitale satsingen videreføres, samtidig som selv opplæringen kontinuerlig forbedres og oppdateres.
– Simulatoren på Rørvik har ikke blitt mindre viktig med digitaliserte opplæringspakker. Den er faktisk enda viktigere. Til sommeren får vi også på plass en kransimulator som er spesialtilpasset opplæring for havbruksnæringa, sier Hestvik.

Havbruksnæringa
Det har kommet flere myndighetspålagte krav til formalkompetanse også for havbruksnæringa. Dette har blant annet gjort at næringa har brukt Sikkerhetssenteret til kompetanseoppbygging for sine medarbeidere.
– Næringa er ikke bare opptatt av å tilfredsstille krav fra myndighetene. Mange selskaper i havbruksbransjen har stort fokus på å øke formalkompetansen hos sine medarbeidere. Vi har også egne spesialtilpassede kurs for næringa, blant annet Eco-Ship for arbeidsbåter i næringa, sier Bjørn Aage Hestvik.
I dag har SSRAS fem medarbeidere. I tillegg leies det inn spisskompetanse etter behov på førstehjelp, brann/redning og kommunikasjon.
– Vi har gått fra ganske mange fast ansatte til en mindre og mer fleksibel og mer fremtidsrettet organisasjon, sier Bjørn Aage Hestvik.