Gå til innhold
Annonse
Ny hybrid-elektrisk sjark fra Selfa. Illustrasjon Selfa Arctic AS
Ny hybrid-elektrisk sjark fra Selfa. Illustrasjon Selfa Arctic AS

Rederiet Frantzen AS har bestilt en ny, hybrid-elektrisk Selfa sjark. Fartøyet er under bygging på Rødskjær.

Annonse

Fartøyet skal primært drive med vorm- og snøreline på fiskefeltene utenfor Båtsfjord. I tillegg blir båten rigget for garnfiske. Fartøyets navn blir MK «Sundsbøen» . 
Hymatech lever Hybrid-X hybridelektrisk fremdriftsanlegg. Anlegget vil spare ca 50 % av normalt dieselforbruk, og gangtimene på forbrenningsmotoren vil bli 50-80 % lavere. «På kjøpet» får man en 36 kW generator.

Gearboks er Twin Disc MGX 5075 IV levert fra Progress AS. Driften av hydraulikkanlegget skjer med elektromotor. Det er de svært gode erfaringene etter tre års feilfri drift av elsjarken «Karoline» ligger til
grunn for det nye Hybrid-X-anlegget. Den nye anlegget er enklere og derved vesentlig rimeligere enn installasjonen på «Karoline».

Hoveddata:

Lengde: 10,99 meter
Bredde: 4,30 meter
Lasterom: 20 m3
Akterdekk: 24 m2

Fiskeutstyret
Lorentzen skal levere en S50 1.200 kilo linekveiler. I tillegg får fartøyet avanserte elektriske sidepropellere forut/akter, samt Selfa Kontroll Ballastsystem. Da kan fartøyets trim stb/bb, forover/akterover, samt totalvekt styres fra et panel i styrhuset.

Fartøyet er finansiert med egenkapital, lån fra Innovasjon Norge, og tilskudd for hybriddelen fra Enova.

Annonse