Gå til innhold
Annonse
Foto: VARD
Foto: VARD
Annonse

Austevollsrederiet DOF ASA sitt datterselskap, DOF Management Pte. har inngått en 4 + 4 måneders kontrakt med Chevron i Australia.

MS «Skandi Responder», eid av Vard Holdings Limited, er leid inn på en bareboatavtale til å betjene denne kontrakten, da DOF for tiden ikke har tilgjengelige PSV fartøy.

Kontrakten har oppstart i oktober. DOF skal drive og bemanne skipet som om det var eid av dem.

Skipet som DOF har leiet inn er identisk med det ene av to nybygg som ble bestilt av det tysk rederiet E.R. Offshore ved Vard-konsernets verft i Vietnam, men som ble avbestilt grunnet konkurs i rederiet. Vard etablerte derfor et eget rederi, Vard Holdings Ltd., for å overta skipet. Det andre skipet er fremdeles under bygging. Hvis verftet ikke finner kjøpere vil også trolig det bli lagt inn i det nye rederiet. Hensikten med det nye rederiet er å drive skipene til det er mulig å finne kjøpere.

 

 

 

Annonse