Gå til innhold
Annonse
Lena Kristoffersen vil fra 2020 gå inn i jobben som administrasjonskonsulent i Kystrederiene.
Lena Kristoffersen vil fra 2020 gå inn i jobben som administrasjonskonsulent i Kystrederiene.

Over nyttår er Lena Kristoffersen på plass som Kystrederienes nye administrasjonskonsulent. – Hun vil bidra med sin brede erfaring fra både økonomiske og administrative ansvarsområder, forteller administrerende direktør Tor Arne Borge.

Annonse

Hennes karriere startet som konsulent i regnskapsbyrå der hun etter hvert fikk ansvar for egen portefølje med kunder fra ulike bransjer. Selv om hun synes det rent faglige var interessant, var det under samtaler med kundene at hun virkelig ble motivert og inspirert. – Å bli kjent med kundene, det å føle engasjementet deres for virksomheten de drev, var viktig i det videre arbeidet mitt. Jeg er overbevist om at en slik iboende nysgjerrighet og interesse er viktig for å skape tillit og bygge relasjoner. Det er denne holdningen jeg tar med meg inn i Kystrederiene, sier Lena.

Det var nesten tilfeldig at Lena valgte økonomi og administrasjon som utdannings- og yrkesvalg for 10 år siden. Hun var innom både reiseliv og skolevesenet, før hun tenkte at en økonomibakgrunn ville være nyttig uansett hvilken retning yrkeslivet ville ta.

Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene ønsker Kristoffersen velkommen om bord.
Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene ønsker Kristoffersen velkommen om bord.

– Min bakgrunn fra yrkeslivet kan trygt sies å være tverrfaglig. De senere år som økonomi- og regnskapsansvarlig, og flere år som administrasjonskoordinator innenfor HR-faget før dette. Jeg har jobbet tett med ledelsen, og har en nyttig forretningsforståelse i bunn. Det er et stort fortrinn i jobben jeg nå skal gjøre for Kystrederiene og medlemmer, sier hun.

For to år siden startet Lena på en bachelorgrad i administrasjon og ledelse, og valget av spesialisering falt raskt på kommunikasjonsfag.

– Jeg brenner for å yte god service, drive effektiv koordinering og bidra med tydelig kommunikasjon. Dette gleder jeg meg til!, sier Lena.

Når Lena skal fatt på spennende oppgaver innen den maritime næringen, føyer hun seg inn i rekken av familiemedlemmer som har jobbet med oppgaver tilknyttet kyst og sjø. Far, onkler, farfar og oldeforeldre var enten sjøfolk eller jobbet med å levere proviant og utstyr til skip.

– Vi ønsker henne velkommen om bord!, avslutter Borge.

Annonse